Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 december 2020

Zorgen D66 over veiligheid fietsers op Hoornsebrug

D66 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van fietsers op de Hoornsebrug. Sinds de renovatie van de brug eind 2018 is de indeling van het wegdek namelijk gewijzigd. Aan de westzijde (vanaf de Hoornselaan richting de Gedempte Where in de binnenstad) is het fietspad veilig aangelegd, maar aan de oostzijde (richting de Hoornselaan) zijn opstaande randen aangebracht om het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer en voetgangers. De Fietsersbond en de politie zien deze randen als gevaarlijk, omdat fietsers hierdoor gemakkelijk kunnen vallen. Ook ontstaat door deze randen een optische versmalling, die voor fietsverkeer niet wenselijk is. De fractie van D66 heeft hier verschillende keren vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

D66 wees het college erop dat het fietspad op de brug op een drukke route ligt, die veel wordt gebruikt door scholieren. De Fietsersbond spreekt van ‘een wonder dat deze situatie nog niet tot ongevallen heeft geleid’. Begin september vroeg commissielid Mark Intres het college al naar de veiligheid van fietsers op de brug. Het college gaf toen aan de signalen van de Fietsersbond te kennen en zei ook dat ‘de verkeersveiligheid van de verkeerskundige situatie niet optimaal is’.

Indeling brug ‘minder tijdelijk dan verwacht’

Toch bleek het aanpassen van die situatie niet eenvoudig. Bij de renovatie van de brug is namelijk rekening gehouden met een flexibele inrichting van het brugdek, liet het college weten. Hierdoor kan de brug in de toekomst anders worden ingedeeld; gedacht werd aan een extra fietsbrug. Vlak na de oplevering van de renovatie is echter een nieuwe visie op de stad vastgesteld: Purmerend 2040. In deze visie wordt uitgegaan van minder autoverkeer in de binnenstad. De gevolgen hiervan voor de infrastructuur moeten nog worden onderzocht. Daardoor is de tijdelijke indeling van de Hoornsebrug nu ‘minder tijdelijk dan verwacht’.

Onderzoek tot voorjaar 2021

Om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren, is de openbare verlichting aangepast en zijn markeringen aangebracht op het fietspad. Voor verdere verbeteringen wordt een technisch onderzoek uitgevoerd, maar nieuwe maatregelen kunnen niet voor het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd, zei het college in september. Dat betekent dat fietsers uitgerekend in de donkerste maanden van het jaar gebruik moeten maken van een brug waar de verkeersveiligheid niet optimaal is. D66 stelde daarom vervolgvragen.

Geen waarschuwingsborden

Het college liet daarop weten dat inmiddels ook gele markering is aangebracht aan de binnenkant van de opstaande randen om die beter zichtbaar te maken voor fietsers. Het plaatsen van waarschuwingsborden, zoals D66 opperde, is wat het college betreft ‘geen verbetering van de verkeersveiligheid’. Meer mogelijkheden ziet het college niet.

Financiële consequenties

Wanneer het technische onderzoek is afgerond, wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de oplossingsmogelijkheden en de financiële consequenties daarvan, kondigt het college aan. Want dat de oplossing geld gaat kosten, lijkt wel duidelijk. ‘De oplossingsrichtingen kennen namelijk een grote complexiteit door de directe effecten van de (mogelijke) aanpassingen op het beweegbare deel van het brugdek.’