Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 januari 2021

Hulp bij energie besparen

Wat D66 betreft stelt de gemeente structureel budget beschikbaar voor subsidies en leningen voor huiseigenaren om hun huis energieneutraal te maken/ te verduurzamen. En als er regelingen door het Rijk beschikbaar worden gesteld, dient de gemeente zich zo goed mogelijk in te zetten zodat onze inwoners daar optimaal van kunnen profiteren. Goede communicatie en inzichtelijk maken van de kostenbesparingen zijn cruciaal.

Klimaatakkoord
Na de presentatie van het klimaatakkoord in de zomer van 2019 zijn diverse ministeries begonnen om de afspraken in het akkoord uit te voeren. Deze uitvoering kwam in een stroomversnelling door een uitspraak van de Hoge Raad in december 2019. De organisatie Urgenda vond dat de staat niet voldoende deed om de VN klimaatdoelen te bereiken, en spande een rechtszaak aan.

Na meerdere rechtszaken gaf de Hoge Raad Urgenda definitief gelijk en moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland eind volgend jaar met 25 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990.

Huiseigenaren stimuleren
Gelukkig stond niet alles stil tijdens de juridische procedures en is op 8 oktober 2019, als onderdeel van uitvoering van de Urgenda-uitspraak, de Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE) geopend. Met behulp van deze RRE-regeling kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot het treffen van kleine energiebesparende maatregelen in huis en om advies te geven over energiebesparende maatregelen.

In Purmerend
Voor de gemeente Purmerend heeft onze wethouder Paul van Meekeren meteen een aanvraag in laten dienen, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd toegewezen.
Dankzij deze toegekende aanvraag kunnen Purmerenders subsidie krijgen voor energiebesparing.

Meedoen
Waar je dan al zoal aan kunt denken? Bijvoorbeeld het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, plaatsen van led-lampen of een adviseur laten kijken wat er mogelijk is aan energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Wil je meer informatie en misschien de subsidie aanvragen? Neem dan een kijkje bij het duurzaam bouwloket.