Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 februari 2021

Voortgang uitvoering notitie Gezondheidsbevordering 2018-2021

Wat D66 betreft zetten we in op toegang tot gezond eten en bewegen voor kinderen en letten we op de eenzaamheid die onze samenleving treft door onder andere de corona crisis. Dat was dan ook onze insteek toen op 7 januari de commissie samenleving de evaluatie van de notitie Gezondheidsbevordering besprak. Ook wilden wij weten of alle gestelde doelen voldoende gerealiseerd zijn en of de uitvoering voldoende rekening houdt met de veranderingen in de afgelopen jaren.

Gezond gewicht en gezond eten
Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat 55% van de Purmerendse inwoners (19 jaar en ouder) te maken heeft met overgewicht.1 Uit de notitie gezondheidsbevordering blijkt dat dit onder schoolgaande jongeren ook meer dan 10% is. Bij onder 10 jarigen en klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs zelfs rond de 20%. Dit houdt in dat de gemeente hiervoor maatregelen moet nemen om deze kinderen een gezondere levensstijl aan te laten nemen. Een van de initiatieven hiervan zijn de watertappunten en het water drinken op school. Al 23 van de 28 scholen zijn over op het water drinken en de overige scholen zorgen wel voor voldoende water ook al zijn zij niet aangesloten bij het project (bijvoorbeeld vanwege eigen initiatieven).

Al bij de kleinste jeugd wordt gezorgd voor de kennismaking met voornamelijk gezond eten. Het aanbieden van groente en fruit in plaats van andere (vaak suikerhoudende) hapjes zorgt voor minder suikerbehoefte. Ook hier wordt gestimuleerd meer water te drinken. De kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben dit ook opgenomen in hun beleid. Aanvullend hierop probeert de gemeente ook om het groenten eten thuis te stimuleren. Hiervoor is de Baby Groente Box geïntroduceerd. Hier is in 2019 een pilot voor geweest waarvan wij hopen dat dit in 2021 weer meer gebruikt gaat worden.

Bewegingsonderwijs
Uit de evaluatie blijkt dat nog niet alle scholen voldoende bewegingsonderwijs aanbieden. Het is lastig te bepalen waardoor dit komt, of dit te maken heeft met de afstand tot de gymlocatie of problemen met het invoegen van de bewegingsuren in de reguliere schooluren. Duidelijk is dat dit ook omhoog moet. De gemeente doet er veel aan om dit toch te realiseren. Met een professionele organisatie als Spurd in de eigen gelederen die de vakdocenten leveren die het bewegingsonderwijs geven zou dat toch te realiseren moeten zijn en moeten zorgen voor meer beweging onder kinderen.

Eenzaamheid
Al jaren zet de gemeente zich in voor meer aandacht voor eenzaamheid onder onze bewoners. Al meerdere initiatieven zijn ontplooid en zorgen voor meer aandacht voor elkaar. Door de huidige corona crisis zijn mensen nog meer op zichzelf aangewezen en zien we dat ook nu eenzaamheid de kop meer opsteekt. Veel thuiswerken en weinig naar buiten gaan zorgt voor meer isolatie waardoor men het lastiger vindt om contact te leggen. We zien dat dit niet alleen geldt voor de groep 65+ die hier al langer mee te kampen heeft, maar dat ook jongeren hier veel last van hebben. Als D66 pleiten wij al sinds het begin om niet alleen te kijken naar de 65+ met eenzaamheid maar ook naar de jongeren die hier last van hebben. Ook nu hebben wij de wethouder nogmaals gevraagd hier aandacht voor te hebben.

Goede weg
De gemeente is op de goede weg. Naast gezond gewicht, gezond eten en eenzaamheid wordt er ook voldoende aandacht besteed aan problematiek onder ouderen en problematiek door overmatig alcohol- drugsgebruik. We hebben er vertrouwen in dat de gemeente de problematiek in de gaten houdt en zorgt voor tijdige bijsturing wanneer gezien wordt dat bepaalde onderdelen in de notitie meer aandacht nodig hebben. Ook wanneer het onderwerpen betreft die nog niet meegenomen zijn in de notitie maar die wel dringend aandacht nodig hebben. Vanzelfsprekend houden wij dit scherp in de gaten.