Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 februari 2021

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Purmerend

Op donderdag 4 februari besprak de commissie Samenleving het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Purmerend en Beemster. Er werd voorgesteld om toestemming te geven om een investeringskrediet beschikbaar te stellen. Dit krediet is nodig om de scholen in Purmerend en de Beemster toekomstbestendig te maken,  en te zorgen dat kinderen goed en veilig naar school kunnen gaan. Daarbij ook denkend aan een duurzame investering om te zorgen voor meer groene schoolpleinen en het verduurzamen van gebouwen.

De groeiende gemeente Purmerend vanaf 2022
Wanneer een stad de wens heeft om 10.000 woningen te bouwen, dan houdt dit ook in dat het onderwijs daarin mee hoort te gaan. Dat gebouwen de grotere aantallen kinderen aankunnen maar ook kunnen op- of afschalen wanneer nodig. In de afgelopen jaren is uitgegaan van een stagnatie in de groei, wat achteraf niet terecht blijkt. Mede door onze bouwambitie groeit ook het aantal kinderen dat onderwijs zal genieten in onze stad. Dat zorgt voor de noodzaak om de gebouwen van scholen mee te laten groeien. En ook te zorgen dat kinderen veilig en gezond naar school kunnen gaan. Dat de ventilatie in scholen goed is maar ook dat we bij het verbeteren van de schoolpleinen rekening houden met de toekomst.

Klimaatbestendig de toekomst in
Gezien de huidige klimaatvraag ontkomen we er ook niet aan om schoolpleinen te vergroenen.  Tenslotte warmt steen veel meer op dan groen, waardoor de omgeving tijdens de hetere tijden die ons te wachten staan, koel blijft. Bovendien krijgen kinderen dan ook de kans om met de natuur om te gaan. We gaan scholen ook helpen om op een duurzamere manier om te gaan met energie en om te besparen daar waar mogelijk. En ook om te zorgen dat de school warm is wanneer het koud buiten is en koel binnen wanneer de mussen van het dak vallen.

Onderwijs van de toekomst
Uit het IHP blijkt dat de kosten die nu voor ons liggen, deels te maken hebben met een inhaalslag aan verbeteringen die nu, maar ook in het verleden al noodzakelijk waren. Zoals eerder aangegeven stijgt het leerlingenaantal in de toekomst, maar ook nu al groeien meerdere scholen uit hun jasje. Dit bleek vooral in 2020, toen diverse scholen aanvragen deden voor uitbreiding en het college besloot om voor wat betreft huisvesting in één keer naar alle scholen in Purmerend te kijken: dus basisonderwijs, voortgezet onderwijs en passend onderwijs.

De grootste investering is te vinden bij het Voortgezet Onderwijs. Maar juist daar ligt voor Purmerend wel een mooie uitdaging. Onderwijs van de toekomst waarbij kinderen op maat les krijgen en niet vast zitten in hun opleidingsniveau, maar les krijgen op de niveaus die bij ze passen. Daarnaast zijn wij een groot voorstander van Integrale Kindcentra, waardoor kinderen op hun vertrouwde plek kunnen blijven wanneer zijn de overstap maken van o.a. de peuterspeelzaal naar de basisschool.

Goed onderwijs, investeren in de toekomst
Voor D66 is het heel belangrijk dat het onderwijs in de komende jaren voldoende in staat is om de groei in leerlingenaantallen aan te kunnen. En dat daarbij gezorgd wordt dat de gebouwen klaar zijn voor ons veranderende klimaat. Groene schoolpleinen, het verduurzamen en het zo energiezuinig mogelijk maken van de gebouwen, zorgt ervoor dat de gebouwen niet alleen nu zorgen voor besparing en verkoeling, maar zorgt er ook voor dat er in de toekomst minder aanpassing nodig is om de gebouwen bruikbaar te houden. Het is mooi om te zien dat de verschillende schoolbesturen hier ook zo over denken en mee investeren.

Wat D66 betreft zorgen we ervoor dat Purmerend een stad is waarbij de kinderen een goede start kunnen maken en een goede basis kunnen krijgen ongeacht hun achtergrond. Het leerplan wat de PSG (Purmerendse Scholen Gemeenschap) voorstaat, waarbij kinderen niet vast liggen op hun niveau maar de niveaus zich aanpassen aan de kinderen, zorgt voor meer mogelijkheden. Juist daarom is het samenvoegen van de scholen tot 2 MAVO, HAVO en VWO scholen een goede stap om kinderen te kunnen laten leren wat bij ze past.