Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 maart 2021

Purmerend bouwt aan haar toekomst

In 2017 is gestart met het maken van de agenda ‘Purmerend 2040’. Hierin verkent Purmerend de stappen die genomen moeten worden om onze stad voor te bereiden op de toekomst. Woningbouwlocaties, verkeersafwikkeling en duurzaamheid zijn enkele van de onderwerpen die in de agenda aan bod komen. Natuurlijk vergt het realiseren van forse bouwplannen de nodige voorbereidingstijd, maar inmiddels beginnen de plannen die in de agenda zijn opgenomen steeds concreter vorm te krijgen. Er gebeurt zoveel dat het voor Purmerenders vast moeilijk te volgen is, dus het leek ons goed een korte update te geven van de ontwikkelingen bij de groei richting ‘Purmerend 2040’.

D66 is één van de partijen die al jaren geleden onderkende dat het tekort aan betaalbare woningen de grootste uitdaging was waar Purmerend voor stond. Het is een compliment voor de stad dat woonruimte in Purmerend zo gewild is, zowel bij de mensen die er opgegroeid zijn als bij nieuwkomers. D66 heeft wel altijd gepleit voor gezond realisme bij het bepalen van ambities. De behoefte aan groei voor eigen bewoners staat buiten kijf, maar we moeten er voor waken dat er zoveel bouwplannen komen dat het alleen maar meer vraag creëert, want het is duidelijk dat ook veel Amsterdammers hun oog weer op Purmerend laten vallen. Daarom zijn we niet blind achter de ambitie van 10.000 nieuwe woningen aangelopen, maar hebben gepleit voor bouwen naar behoefte op plaatsen waar het kan, maar met oog voor het woongenot van bestaande bewoners en veel aandacht voor de groene ruimte tussen de bebouwing.

Het kan niemand ontgaan zijn dat flink gebouwd wordt aan de rand van de binnenstad, bij de Looijers en de Brantjesoever. In de raad is inmiddels een klap gegeven op het plan voor een grote opfrisbeurt voor Wheermolen-Oost en drie grote projecten aan de Wagenweg. Binnenkort gebeurt hetzelfde met de plannen voor het oude postkantoor en voor enkele kleinere bouwlocaties verspreid over de stad. Verder wordt gewerkt aan plannen voor een gemengde woon-werkwijk op het huidige industrieterrein de Koog en voor de voltooiing van de facelift voor het gebied rond het Karekietpark (waar inmiddels de nieuwe MBO-school gevestigd is). Maar de plannen met de grootste impact zitten nog in de uitwerkfase: een compleet vernieuwd stationsgebied, beginnend bij de kruising Wagenweg-Kooimanweg, met een nieuwe groene ruimte voor het stadhuis (na de aanleg van de nieuwe parkeergarage aldaar) en met forse ontwikkelplannen voor de Waterlandlaan. En bovenal twee compleet nieuwe woonwijken in de Purmer: één op het terrein van de golfclub en één in het zuiden van de Purmer-Zuid, samen goed voor duizenden nieuwe woningen.

D66 is enthousiast over alle plannen, maar zal ze zoals altijd wel kritisch blijven volgen. Bouwen voor de één heeft altijd gevolgen voor de ander. Het ‘not in my back yard’ principe steekt dan ook steevast de kop op en daarbij moet steeds de afweging worden gemaakt tussen de belangen van huidige en toekomstige bewoners. Daarbij gaat het niet alleen om de bebouwing zelf, maar ook om de infrastructuur eromheen. Nieuwe bewoners mogen niet zorgen voor verstopte wegen en de parkeerdruk voor bestaande bewoners mag niet te veel oplopen. Zeker bij alle plannen in en rond het centrum is dat een punt dat veel aandacht vraagt. Maar het is ook van belang dat voor de nieuwe bewoners een ‘sociale infrastructuur’ bestaat, bijv. door de aanwezigheid van voldoende scholen en andere sociale voorzieningen. Dat geldt met name voor de compleet nieuwe wijken die in Purmer ontstaan. En tenslotte zou D66 D66 niet zijn als we niet continu zouden hameren op duurzame ontwikkeling, met woningen die zoveel mogelijk CO2 en energieneutraal worden opgeleverd. Dat sluit naadloos aan bij onze wens om de bouwplannen ook een impuls te laten zijn voor de ‘groene infrastructuur’ van de stad. Zo ontstaat er een mooie kans om het Purmerbos een nog grotere rol in de stad te laten spelen. Geheel in stijl hebben we de nieuwe wijk in de Purmer-Zuid maar alvast Bospolder gedoopt.

Meer informatie over de agenda Purmerend 2040 is te vinden op: http://purmerend.instantmagazine.com/purmerendmagazine/2040. Via onze site en social media kanalen zullen we belangrijke stappen in het proces met u delen.