Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 maart 2021

Volgende stap richting transitie De Koog

De gemeenteraad heeft 25 maart ingestemd met het krediet voor een gebiedsvisie De Koog. Door als gemeente zo’n visie te gaan opstellen wordt het gebied in z’n geheel bekeken en integraal nagegaan wat de impact van woningbouw is op zaken als mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeren, groen/milieunormen, het onderwijs/IT-campus én vooral hoe de bestaande bedrijven niet gehinderd worden. Dat geeft zowel voor de bestaande bedrijven duidelijkheid als laat zien wat er verder mogelijk is. Vanaf het begin is D66 enthousiast geweest om hier te kijken naar woningbouw. Het is bestaande bebouwd gebied en veel voorzieningen zijn dichtbij, dus zeer aantrekkelijk om hier woningen te bouwen.

Vele initiatieven
Eerder zijn al stappen gezet om te kijken naar mogelijkheden van een mix van woningen en bedrijven. Toen bleek dat er zeker mogelijkheden waren, maar ook dat delen van De Koog niet geschikt zijn vanwege allerlei milieu- en veiligheidsgrenzen van bestaande bedrijven. Na gesprekken met bedrijven en grondeigenaren kwamen de nodige initiatieven naar voren. Van verschillende grootte, soorten en de een concreter dan de ander. Voor D66 een teken dat het kansrijk is. Om te voorkomen dat per initiatief allerlei losse onderzoeken gedaan moet worden, heeft het college voorgesteld één gebiedsvisie op te stellen. Zo wordt ook duidelijk in hoeverre bepaalde initiatieven elkaar raken en kan het nodige in onderlinge samenhang bekeken worden. Voor D66 is het belangrijk dat het enthousiasme wordt vastgehouden.

Nadrukkelijk aandacht voor bestaande bedrijven
Vanaf het begin waren er ook bedrijven die deze ontwikkeling niet zagen zitten en zich zorgen maakte over hun toekomst. Steeds is meegegeven dat bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering en toekomstige ontwikkelingen belemmerd mogen worden. Dat is ook een van de uitgangspunten. Tegelijk wilden meerdere fracties dit punt nog eens extra benadrukken via een motie. D66 heeft deze motie gesteund als signaal naar de bedrijven. Dat we hun belangen echt serieus nemen. Daarbij heeft D66 wel benoemd dat niets is voor de eeuwigheid. We weten niet hoe de situatie over 20 jaar zal zijn. Belangrijk is om steeds met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar een goede balans.

Kosten voor de baat uit
Het opstellen van een gebiedsvisie kost de gemeente zo’n €370.000,-. Een flink bedrag en dus vroeg D66 hoe het zit met de mogelijkheden om deze kosten later weer terug te krijgen. De wethouder gaf aan zeer optimistisch te zijn en dat er meerdere opties zijn. D66 benadrukte in de raad dan ook nogmaals om direct al te kijken naar mogelijke subsidies en duidelijk richting initiatiefnemers te communiceren dat van hen een bijdrage verlangd gaat worden. Dan kan dat geen verrassing zijn. Kortom als gemeente doen we nu aan voorfinanciering en gaan we dat op termijn gewoon terugverdienen.