Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 maart 2021

Column – Ik stem niet lokaal

Als Purmerenders en Beemsterlingen mogen we dit jaar zelfs 2 keer naar de stembus. We hebben net onze stem uitgebracht voor de tweede kamer en mogen in november de nieuwe gemeenteraad kiezen van de fusiegemeente Purmerend-Beemster. Veel mensen stemmen lokaal op lokale partijen. Want het gaat immers overs het hier en nu, en niet om wat er in het verre Den Haag gebeurt……maar is dat ook echt zo?

Veel Nederlandse gemeenten hebben het op dit moment financieel erg moeilijk; onze gemeente niet uitgezonderd. De gemeenten hebben heel veel taken uit te voeren waarvoor het geld uit Den Haag komt. Denk hierbij aan jeugdzorg, hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel), bijstand en corona-uitkeringen aan ondernemers. Voor veel gemeenten, waaronder Purmerend, lopen deze kosten veel harder op dan dat er geld uit Den Haag komt.
Als de landelijke politiek daar niet iets aan gaat doen zal dit juist lokaal gevolgen hebben. De gemeente zal dan zelf meer bij inwoners moeten heffen, of bezuinigingen moeten doorvoeren op lokale zaken.

Daardoor is de landelijke politiek juist nu ook van groot belang op wat er lokaal gebeurt. Ben ik daar blij mee? Nee. Maar het is wel een gegeven waar we zo goed mogelijk mee om moeten gaan.

Een lokale wethouder van financiën doet de laatste tijd regelmatig een oproep aan gemeenteraadsleden van landelijke partijen om juist ook landelijk invloed uit te oefenen op de politiek.

In een democratische partij als D66 kan dat als nergens anders. Zowel via de korte lijnen van en naar bestuurders als via onze congressen waar ieder lid hetzelfde gewicht en dezelfde stem heeft.

Dus juist omdat ik prioriteit wil voor de lokale belangen zal ik stemmen op een landelijke partij; maar dan wel één met een stevig lokaal fundament, goede mensen en ervaring: D66 Purmerend