Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 april 2021

D66Purmerend op werkbezoek in Purmerbos

De fractie heeft zaterdag 3 april het Purmerbos bezocht, namelijk het deel dat geraakt wordt door de bouwplannen ten zuiden van de Verzetslaan (“appeltje voor de dorst”). Het IVN Waterland (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) nodigde ons uit en daar maakten we dankbaar gebruik van. Op hoofdlijnen wisten we wel wat op deze locatie aanwezig was aan flora en fauna, maar na gister is in veel meer detail duidelijk geworden dat het om een uniek gebied gaat, dat nadrukkelijk onderling verbonden is en waar ook de nodige bijzondere (en beschermde) dieren leven. Deze informatie nemen we nadrukkelijk mee in de verdere besluitvorming over dit gebied.

Bijzonder gebied
In zo’n 2,5 uur zijn we door het gebied meegenomen en is toegelicht wat er allemaal leeft en groeit, hoe de gebieden nadrukkelijk met elkaar verbonden zijn en hoe het ecosysteem functioneert. Ook dat er zeer veel insecten voorkomen. Dat trekt weer de nodige vogels aan (waaronder zeldzame en Rode Lijst-soorten). Kortom in een relatief klein gebied is de variatie en biodiversiteit erg groot. Voor de fractie was het zeer informatief. Het was jammer om te horen dat slechts een paar fracties gereageerd hadden op de uitnodiging van het IVN Waterland. Het is juist goed om alle informatie tot je te nemen bij besluiten die de raad neemt.

Zoeken naar balans
Het IVN Waterland hield een warm pleidooi om dit gebied met rust te laten. Het is in 40 jaar gegroeid tot wat het nu is en dat is dan weg. Als het elders gecompenseerd wordt, duurt het ook weer 40 jaar voordat het echt terug is. Als dat al zou lukken. Als fractie D66Purmerend nemen we dat mee, maar hebben we ook het belang te wegen van meer woningbouw en de woningnood (m.n. van sociale huurwoningen). Net als binnenstedelijk en op andere locaties is het ook hier zoeken naar een balans.