Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 april 2021

D66 tevreden met aanpak verbouwing P3

Het plan voor de verbouwing van P3 tot een integraal muziekcentrum kan op instemming rekenen van D66. We denken ook dat het nodig is om deze stappen nu te zetten om een volwaardig professioneel integraal muziekcentrum op te zetten in de gemeente. Goed dat er meer wordt stilgestaan bij toegankelijkheid van het gebouw en het meer bij de buurt gaat worden betrokken. Belangrijk ook om dan de horeca een grotere rol te geven, zodat die functie door de buurt kan worden benut.

Net als in de commissievergadering van vorige week was D66 het tijdens de raadsvergadering inhoudelijk nog steeds eens met het schetsontwerp, het investeringskrediet en het oprichten van de beheerstichting. In 2019 gaf de raad de opdracht aan het college om met een ontwerp te komen dat  P3 moet ombouwen tot een integraal muziekcentrum, waarbij aandacht moet zijn voor het volwaardig integreren van Muziekschool Waterland, het transparanter maken van het gebouw, aanpassen van de horeca en verbeteren van de toegankelijkheid.

Miscommunicatie
Tijdens de commissievergadering verbaasde het ons wel dat er miscommunicatie was tussen de gemeente en de architect van het huidige pand van P3. De grootste zorg zat voor ons in de brief van de architect die naar de commissie- en raadsleden is toegestuurd. Wat heeft dit voor gevolgen voor ons als gemeente? Waarom is er niet opnieuw met deze architect in zee gegaan? En welk risico lopen we? We hebben de wethouder tijdens de commissievergadering aangegeven dat we graag wel eerst duidelijkheid wilden voordat we ja konden zeggen tegen het plan.

Motie Stadspartij, D66, AOV
Omdat we niet wilden dat de voortgang van de verbouwing enige vertraging zou oplopen, hebben we tijdens de raad samen met de Stadspartij en het AOV een motie ingediend. Hiermee hebben we erop aandrongen om in gesprek te gaan met de architecten van BD architectuur om proberen afspraken te maken over de afhandeling van deze kwestie en dit zo spoedig mogelijk terug te koppelen aan de raad, voordat gestart wordt met de daadwerkelijke verbouwing en het verdere proces . Mede omdat we het heel belangrijk vinden dat de architect van het huidige ontwerp van P3 betrokken blijft bij de uitwerking van het schetsontwerp. De wethouder stond positief tegenover de motie en gaf aan dat de gesprekken ook al in gang gezet waren. De motie werd dan ook met algemene stemmen aangenomen. We zijn benieuwd hoe straks het uiteindelijke ontwerp er uit komt te zien en zien uit naar de opening!