Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 25 april 2021

Vragen D66 over verplichte rookmelders in woningen vanaf 2022

Met ingang van 1 juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht op elke etage van alle woningen in Nederland. Voor nieuwbouwwoningen bestond deze verplichting al sinds 2002 en vanaf de zomer van volgend jaar is dat ook het geval voor woningen die vóór die tijd zijn gebouwd. Verreweg de meeste woningen in Purmerend zijn van vóór 2002. D66 wilde weten hoe de gemeente omgaat met deze verplichting en stelde hier vragen over aan het college van burgemeester en wethouders.

Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat in Purmerend ruim 31.000 woningen zijn gebouwd vóór 2002. De gemeente weet natuurlijk niet in hoeveel van deze woningen al rookmelders zijn geïnstalleerd. In antwoord op Kamervragen gaf de minister van Binnenlandse Zaken eerder aan dat gemeenten zelf de keuze kunnen maken of zij actief op de verplichting gaan controleren. D66 vroeg het college of dat in Purmerend gaat gebeuren. Het antwoord is dat dit niet het geval zal zijn.

‘Gezien het aantal woningen in Purmerend zal controle op deze verplichting flink wat capaciteit kosten’, antwoordt het college. En deze capaciteit is niet beschikbaar. Het ligt wat het college betreft meer voor de hand om ‘door middel van voorlichting de woningeigenaren op de hoogte te brengen van de verplichting.’

D66 vroeg het college ook of de gemeente, mogelijk in samenwerking met de brandweer, rookmelders beschikbaar gaat stellen aan inwoners. Het college kan daar nu nog geen uitsluitsel over geven, luidt het antwoord. Wel is duidelijk dat woningcorporaties al druk bezig zijn met het aanbrengen van rookmelders in hun huurwoningen, laat het college weten. De afgelopen jaren hebben Brandweer Nederland en de Brandwondenstichting via een landelijke campagne ook aandacht gevraagd voor rookmelders in woningen. ‘En de aandacht daarvoor blijft continu aanwezig.’

Voor meer informatie over het belang, de de aanschaf en installatie van rookmelders, zie de website van de brandweer.