Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 april 2021

Op naar aardgasvrij Purmerend

Donderdag 22 april heeft de raad ingestemd met de proeftuin. Zo zet de gemeente, met behulp van financiële middelen van het Rijk, weer een volgende stap om Purmerend aardgasvrij te maken. Dit als onderdeel van het Klimaatakkoord. De kennis en ervaring vanuit de pilotwijk wordt nadrukkelijk gebruikt en daarom heeft D66Purmerend er alle vertrouwen in. Het aardgasvrij maken van woningen is nodig om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de aanpak van de opwarming van de aarde.

 Voor D66 is niet meer dan logisch dat deze stappen gezet worden. We hebben gewoon niet meer de luxe om te wachten. Van iedereen wordt een bijdrage gevraagd om de CO2-uitstoot te verminderen en zo de opwarming van de aarde en bijbehorende klimaatveranderingen tegen te gaan. Voor Nederland is dat bovendien bittere noodzaak willen we niet letterlijk onder water komen te staan.

Na 88 woningen nu naar 1170 woningen
In 2017 is de gemeente Purmerend begonnen met concrete plannen om woningen aardgasvrij te maken. Dat begon met een succesvolle pilot van bijna 100 woningen, waarvan 92% van het gas ging. We zijn als Purmerend koploper in het aardgasvrij maken van particuliere woningen. Met een subsidie van het Rijk wil de gemeente nu een groter deel van de wijk Overwhere-Zuid aanpakken.

Met de proeftuin is de ambitie om 1170 woningen en andere panden van het aardgas te halen. Dat is een grote opgave en zal de nodige jaren aan tijd en inzet vragen. Dit is mogelijk dankzij de financiële middelen van het Rijk en biedt de bewoners van deze wijk de unieke kans om zonder kosten over te stappen. Onzeker is hoe dat zal gaan in andere wijken in de toekomst. D66 begrijpt niet dat bepaalde partijen, door tegen dit voorstel te stemmen, dit financieel voordeel niet aan de inwoners gunt. Immers het is de vraag of deze mogelijkheid zich in de toekomst opnieuw zal voordoen.

Voorstel op onderdelen gewijzigd
In de raad waren meerdere wijzigingen vanuit de raad naar voren gebracht. Deze heeft D66 gesteund. Zo is het goed dat een inwoner hetzelfde bedrag ontvangt voor de overstap (of dat nu stadsverwarming is of all-electric). Ook werd voorgesteld om het aspect van draagvlak wat aan te scherpen. Het doel blijft 85% of meer, maar met een marge tot 80% kan het college sowieso verder. Alleen als dat lager uitpakt, wordt het opnieuw aan de raad voorgelegd. Wij zien dit vooral als aansporing om zoveel mogelijk inwoners mee te nemen in de hele transitie. Ook omdat we inschatten dat vroeg of laat iedereen mee moet. Nu kan dat nog kosteloos.

Verder nam de wethouder een motie van Leefbaar Purmerend ter harte om in de gesprekken mee te nemen wat men mogelijk toch zelf kan bijdragen. Het blijft altijd vrijwillig en we kunnen niet in andermans portemonnee kijken, maar als een inwoner toch een deel van de kosten kan dragen dan zou dat goed zijn. Met de toezegging van de wethouder werd de motie ingetrokken en niet in stemming gebracht.

Tenslotte werd het bedrag dat de gemeente bijdraagt aan de gehele begeleiding van het project verlaagd via een amendement. Via een nadere berekening werd aangegeven door de indienende fracties dat het moest kunnen. Voor D66 had dit niet per se gehoeven, want een goede begeleiding zal altijd positief uitpakken voor het slagen van dit project. Tegelijk moeten we wel scherp kijken naar de kosten. Daarom dat D66 dit amendement heeft gesteund, maar wel meegegeven dat de wethouder gewoon naar de raad terug kan komen als het financieel net iets anders uitpakt.

Ervaringen uit de pilotwijk
Het is goed om te lezen dat de gemeente de pilotwijk duidelijk heeft geëvalueerd en de ervaringen meeneemt. Voorop blijft staan dat het de eigen keuze blijft van inwoners om over te stappen en dat volop tijd en aandacht wordt besteed aan goede contacten en communicatie met de inwoners. Verder is gekozen voor een blokgerichte aanpak, zodat makkelijker tussentijds bijgestuurd kan worden en goed gemonitord kan worden hoe het financieel uitpakt. Ook is geleerd dat het combineren van rioolwerkzaamheden weinig tot geen voordeel oplevert, dus dat wordt losgelaten.