Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2021

Steile walkanten niet diervriendelijk

In de Purmer-Noord is bij de sloot aan de Zuivelstraat recentelijk nieuwe beschoeiing geplaatst. Keurig netjes, in rechte lijnen de walkanten afgescheiden van de sloten. Het waterpeil van de sloot ligt momenteel echter zeker 20 cm lager dan de bovenkant van de beschoeiing en de walkant. Het nadeel van de hoge walkanten is dat dieren (zowel katten, jonge eenden en amfibieën als kikkers, padden en salamanders) onmogelijk het water uit kunnen te komen. In dat kader heeft D66 Purmerend enkele vragen gesteld  aan het college.

We wilden weten of er bij het plaatsen van de nieuwe beschoeiing nagedacht is over bovengenoemd probleem en waarom er voor deze vorm van beschoeiing is gekozen. Uit de antwoorden bleek dat nieuwe beschoeiing op dezelfde hoogte is geplaatst als de oude houten beschoeiing. Blijkbaar zijn er dus veel meer oevers in Purmerend een onneembare hindernis voor dieren. Het goede nieuws is wel dat we de toezegging van het college hebben gehad dat op deze locatie FUP’s (Fauna uitstap plaatsen) geplaatst gaan worden.

Natuurlijke oevers
Omdat er in Purmerend op diverse plekken al gekozen is voor natuurlijke oevers, waren we benieuwd waarom daar niet veel vaker voor gekozen wordt. Het college gaf aan dat natuurlijk oevers niet overal toepasbaar zijn. ‘Heel veel beschoeiing is ooit aangebracht om binnen een krap profiel (technische term voor de breedte van de sloot/het water) ruimte te winnen. Het streven is om 10% van de bestaande beschoeiing (harde oever) bij vervanging om te vormen naar een groene oever (zachte oever, onder water beschoeiing in combinatie met beplantingsmatten). Per locatie wordt bekeken of dit mogelijk is’.

Bij winkelcentrum Meerland is bijvoorbeeld zo’n natuurlijke voorziening gemaakt. Veel beter dan bijvoorbeeld houten trappetjes omdat die nog voor veel dieren een onmogelijke hindernis zijn. Het college gaf aan dat het helaas niet overal mogelijk is deze voorziening aan te leggen. De trappen of FUP’s ziet het college als een goede tussenoplossing. En daar zijn wij het zeker mee eens.

Melding maken
Mochten er u bij u in de buurt walkanten zijn die een onneembare hindernis lijken voor dieren, meldt dit dan vooral bij de gemeente door middel van een bewonersmelding. Want van het college kregen we de toezegging dat bij elk project, en bij meldingen, er meerdere Fauna uitstap plaatsten gerealiseerd zullen worden. En anders kunt u dit ook altijd aan de fractie doorgeven via d66purmerend@gmail.com.