Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 mei 2021

Algemene beschouwingen Kadernota 2022

Algemene Beschouwingen

Dank u voorzitter,

Bij een Kadernota wordt vooral vooruit gekeken. Wat brengt de toekomst? Sluit de kadernota daar in voldoende mate op aan? Worden de juiste prioriteiten gesteld?

Maar eerst wil D66 nadrukkelijk stilstaan bij het komende historische moment:

Het huwelijk tussen Beemster en Purmerend.
Voor een deel van de Beemsterlingen voelt het mogelijk als een “moetje”, maar gezien alle voorbereidingen en hoe beide gemeenten elkaar op vele terreinen kunnen versterken, ziet D66 dit als een huwelijk vol liefde. We zijn verloofd, datum is geprikt, van de “vaders” (provincie / Rijk) is toestemming verkregen. Dus op naar ‘n mooi feest en fijne huwelijksreis.

D66 is trots dat al zoveel is voorbereid. Dat is een compliment aan alle ambtenaren en bestuurders. En toch ook een compliment aan onszelf en de raad van Beemster. Waar andere gemeenten in onze regio er niet uitkomen en onderling ruzie maken, laten Beemster en Purmerend zien hoe het wel kan. Ondanks allerlei verschillen, zetten we de schouders eronder. Als D66 koesteren we het groene, open landschap en de status van werelderfgoed.

Corona
Voordat we meer de inhoud induiken, kan Corona niet onbesproken blijven. In kleine stappen kunnen we als samenleving de draad weer oppakken. Zeker als nu flinke stappen worden gezet met het vaccineren. Wel zal het nodige blijvend anders zijn, zal financiële steun voor het bedrijfsleven nodig blijven en is het van belang om continue te kijken naar ieders gezondheid. Dat vraagt iets van ons allemaal, maar ook van de gemeente.

Net als velen kijkt D66 ernaar uit om het debat weer in de raadszaal te voeren. Met volle tribunes en elkaar in de ogen kunnen kijken. Belangrijk is om het positieve van digitaal werken te behouden en tegelijk te borgen dat echt iedereen weer mee kan doen.

Maar nu de kadernota zelf
De gezamenlijke kadernota laat zien dat de gemeente echt wil investeren in de stad en de inwoners. Voor D66 gaat het om noodzakelijke investeringen die niet kunnen wachten:

  1. We moeten door met het realiseren van voldoende woningen, zowel in de sociale huur als betaalbare koop. Via het bouwen van 5.000 woningen de komende jaren moet het lukken om de wachttijden voor een huurwoningen echt te verlagen en de doorstroming te bevorderen.
  2. We moeten investeren in onderwijshuisvesting én onderwijs samenbrengen met cultuur, sport en verdraagzaamheid. Om zo iedereen de kans te geven het beste uit zichzelf te halen en in een veilige omgeving op te groeien.
  3. We moeten investeren in de openbare ruimte en vooral het groen en duurzaamheid. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en aan meer diversiteit van flora & fauna. Zolang de opwarming van de aarde doorgaat, moeten we aan de slag. Zo ook in Purmerend.
  4. We moeten blijven investeren in het sociaal domein. Jong en oud krijgt de benodigde zorg, iedereen kan actief meedoen en we pakken door om armoede te verminderen.

Dit alles kan betekenen dat we op korte termijn in het rood schieten, maar het verdient zich uiteindelijk terug. D66 kiest niet voor Pennywise, Poundfoolish.

Daarom steunen we alle noodzakelijke investeringen in de kadernota en is uitstel voor ons mbt woningbouw, onderwijshuisvesting, duurzaamheid en het sociaal domein onaanvaardbaar. Het is van belang om echt vooruit te kijken en niet als boekhouder puur te focussen op alleen de korte termijn. Dat zou kortzichtig zijn.

Natuurlijk is een gezonde financiële situatie van belang. Daarom goed dat het college een aanvullende memo heeft opgesteld. Dit stelt D66 gerust. We zien in deze memo genoeg mogelijkheden om te zorgen dat de maatschappelijke én financiële situatie van de gemeente in balans blijven. Immers mocht het Rijk onvoldoende over de brug komen dan heeft de gemeenteraad genoeg knoppen om aan te draaien. Dat geven we dan ook als kader mee aan de nieuwe raad.

Laatste algemene beschouwingen
Vorig jaar dacht ik dat het mijn laatste algemene beschouwingen zouden zijn in deze raadsperiode. Immers de begroting zelf wordt door de nieuwe raad vastgesteld en de laatste jaren is de Kadernota (op z’n zachts gezegd) “wisselend” behandeld. In het najaar sloot ik af met een persoonlijke noot en deze is nog steeds actueel. Zeker na de herdenking en viering van 4/5 mei. Daarom dat ik een deel herhaal:

“ De wereld is niet zwart / wit. Er is een verscheidenheid aan kleuren, net als de regenboog. Dat is de les die we 76 jaar later nog steeds elke dag moeten leren. Nog te vaak worden individuen in hokjes geplaatst, met vooroordelen geconfronteerd en daardoor buitengesloten. Het zou op geen enkele manier moeten uitmaken waar iemand geboren is, waar iemand in gelooft, of men een beperking heeft of van wie iemand houdt.

 Juist het hele kleurenpalet van mensen maken onze samenleving. D66 staat voor deze verscheidenheid. Juist zodat iedereen zich welkom voelt en dat iedereen de ruimte en mogelijkheid krijgt zichzelf te zijn. Daar passen geen vooroordelen bij. Heb respect voor elkaar en voor elkaars mening. “

Dank u wel.