Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 mei 2021

Minimumloon en de kabinetsformatie

Tijdens de raadsvergadering van 27 mei werd een motie besproken waarin werd opgeroepen om de doelstelling te ondersteunen om het minimumloon te verhogen naar € 14,00 en dat bij andere gemeenten en bestuurders onder de aandacht te brengen.

Minimumloon omhoog
Ook D66 is voorstander van het verhogen van het minimumloon. Deze moet eerlijker om ervan rond te kunnen komen. De motie die nu voorligt vraagt ons om daarvoor te lobbyen in Den Haag en in Noord-Holland. Alleen is niet duidelijk of het om al het minimumloon boven 21 jaar gaat aangezien er onderscheid wordt gemaakt tussen 36, 38 en 40 uur per week.

In het landelijk verkiezingsprogramma van D66 staat m.b.t. het minimumloon het volgende:

“We verhogen het minimumloon met tenminste 10 procent. Zo gaat werken meer lonen. De aan het minimumloon gerelateerde uitkeringen, zoals de bijstand en de AOW, laten we deels meestijgen en zullen we niet laten verlagen. Zo kunnen mensen met een laag inkomen gemakkelijker hun rekeningen betalen en wordt het tegelijkertijd aantrekkelijker om te gaan werken vanuit een uitkering. Als het effect op de werkgelegenheid het toelaat, verhogen we het minimumloon met 20 procent. Verder verhogen we het wettelijk minimumjeugdloon, zodat iedereen vanaf 18 jaar recht heeft op het volledige minimumloon.”.

Dat is onze inzet bij de kabinetsformatie. Ook andere landelijke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s ambities staat wat het minimumloon betreft. Wat D66 betreft is lobbyen in die zin overbodig en moeten nu de landelijke fracties aan de slag.

Aan tafel bij de kabinetsformatie
Belangrijk is wat de gevolgen zijn van het verhogen naar minimaal € 14,00 per uur. Allerlei andere zaken (economie, inflatie, werkgelegenheid etc.) hangen ermee samen.

Juist daarom is deze taak voor het Rijk, die hebben daar de juiste economen voor en zijn beter in staat om door te rekenen wat de gevolgen zijn voor de economie en onze inwoners. Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon en ook daarvoor moet duidelijk zijn wat deze gevolgen met zich meebrengen. Vanuit Purmerend kunnen wij de gevolgen van een verhoging niet overzien, hoezeer wij de oproep steunen dat men een eerlijker loon moet krijgen.

Stem op een landelijke partij
Wij blijven onze landelijke lijn steunen en zijn voor verhoging, maar vinden deze motie niet van toepassing op onze raad. Het toont wel des te meer aan dat het een voordeel is om te stemmen op een landelijke partij, waarbij het mogelijk is om op meerdere manieren je zorgen te uiten en invloed uit te oefenen op het programma van de partij (mits je partij leden heeft dan :)). Hier vind je de contactgegevens van de D66-kamerleden: https://d66.nl/partij/mensen/d66-in-de-tweede-kamer/ en hier het verkiezingsprogramma.