Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 juni 2021

Parkenplan 2021-2040 – de visie van D66

De plannen die werden besproken in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 3 juni zien er goed uit. D66 is ook blij dat het participatietraject veel input heeft opgeleverd zodat het een goede basis vormde om mee aan de slag te gaan. Maar toch werd het voor ons nog niet echt duidelijk wat de effecten van recreatie op de ecologische ontwikkeling zijn en andersom. Natuurwaarde en recreatie kan elkaar in de weg zitten.

Voldoende groen in en om de stad is noodzakelijk, want dat draagt bij aan een leefbare stad. Zo vangt ons groen CO2 op, maakt het de stad koeler en is het een buffer voor wateroverlast. Ook biedt natuur een ideale plek om te ontspannen, te genieten en te sporten. Dit gaat voor D66 hand in hand met het verduurzamen van de stad.

Dieren en parken
D66 is wel van mening dat de plannen heel erg gericht is op de mens en recreatie en weinig op natuur en dieren. We bouwen steeds meer binnenstedelijk waardoor kleine stukjes groen verdwijnen, vogels en andere diersoorten zijn daarom steeds meer aangewezen op de parken. We hebben het idee dat er in de plannen onvoldoende rekening wordt gehouden met die behoefte.

Over honden staat er veel in, en terecht. Maar we moeten ons ook realiseren dat als we bijvoorbeeld mooie natuurlijke oevers gaan creëren, daar zeker watervogels zullen gaan broeden wat gaat botsen met honden die in het park (los) lopen. Het lijkt ons daarom belangrijk dat de verschillende functies de juiste plek in het park krijgen.

Recreatie en ecologische ontwikkelingen
Het wordt voor ons in dit plan nog niet echt duidelijk wat de effecten van recreatie op de ecologische ontwikkeling zijn en andersom. Om recreatie en natuur op elkaar af te stemmen is samenhang en duidelijkheid nodig. De gebruikers van het park weten dan wat ze waar kunnen doen in het park. En dat hoeft niet met dwingende regelgeving maar kan ook door er bij de inrichting van het park voor zorgen dat recreatie zichzelf reguleert. Door bijvoorbeeld bepaalde plekken in het park aantrekkelijk te maken voor de recreant door middel van goede voorzieningen. Dan kan er in andere delen gezorgd worden voor meer natuur waar je juist geen recreatie wil, Door die zonering kun je dan natuur en recreatie goed op elkaar afstemmen.

Groene Zone
We vinden het belangrijk om de parken nog meer te verbinden met het groen buiten de stad zoals het Purmerbos en het Beusebos. Een complete groene corridor, verbinden van de groengebieden zodat je bij wijze van spreken een groene ronde door Purmerend kunt fietsen of wandelen en alle groengebieden aan kunt doen.

Visie D66
In algemene zin past dit plan in de opvatting van D66 hoe we om willen gaan met groene toevluchtsoorden, we zijn het ook zeker eens om nu te gaan investeren in de parken. Maar we moeten het niet van onze parken alleen hebben, dus zeker investeren in de parken maar ook blijven investeren in het groen in de wijken zelf. Parels van de stad prima maar het kleinschalige groen in de wijken mogen we niet vergeten. We namen het voorstel daarom mee terug naar de fractie maar wel met een positieve insteek.