Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 juni 2021

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen – D66 is fan

Het is duidelijk; er zijn nog grote stappen te zetten als het gaat om natuurinclusief bouwen. D66 is al heel lang een voorstander van groene daken, groene gevels, het aanbrengen van nestkasten en alle andere vormen van natuurinclusief bouwen. We organiseerden er in 2019 zelfs een bijeenkomst over. We waren dan ook blij dat er donderdag 3 juni een plan ter bespreking lag in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. De commissie werd gevraagd het college opdracht te geven een ambitiedocument natuurinclusief bouwen en ontwerpen op te stellen en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Wat D66 betreft wordt bij de bouw van nieuwe projecten en bij renovatieprojecten actief rekening gehouden met de leefgebieden van dieren in en rondom gebouwen. Het zgn. natuurinclusief en natuurexclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen wordt de norm. Als bomen en ander groen verdwijnen als gevolg van bouwprojecten willen we vooraf compenseren, bij voorkeur in de directe omgeving. Per saldo moet de biodiversiteit er met het nieuwe groen op vooruit gaan.

Gebonden aan wettelijke regels
Natuurinclusief bouwen kan niet afgedwongen worden via het bestemmingsplan. Ook is het juridisch niet mogelijk om voorschriften voor natuurinclusief bouwen op te nemen in de Bouwverordening. Wel wil de gemeente natuurinclusief bouwen opnemen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, gaan werken met een puntensysteem natuurinclusief bouwen als het gaat om actief grondbeleid en om ontwikkelaars te inspireren en enthousiasmeren heeft het college besloten een handboek natuurinclusief bouwen en ontwerpen op te stellen.  Ondertussen hopen we dat ze in Den Haag voortmaken met wat nodig is om natuurinclusief bouwen tot de landelijke norm te verheffen.

Natuurexclusief bouwen
Als het gaat om het opstellen van het handboek hebben wij de wethouder de suggestie gedaan om daar ook natuurexclusief bouwen in op te nemen. Dat klinkt wellicht raar als je juist meer natuurinclusief wilt bouwen, om dan ook de nadruk te leggen op natuurexclusief. Maar je kunt een hoop gedoe voorkomen als je de buitenruimte zo inricht zodat je ook een beetje kunt sturen waar je de  natuur wel en niet wilt hebben en daardoor zogenaamde overlast kunt voorkomen.

Dus geen platte daken met grind waar vogels makkelijk op gaan nestelen in woonwijken of op bedrijventerreinen. Maar ontwerp gebouwen zo dat je zorgt dat vogels nestelen daar waar je ze wel wilt hebben, en zorg er bijvoorbeeld voor dat ze niet onder de daken kunnen gaan zitten. De wethouder heeft aangegeven dit een goed punt te vinden en het zeker mee te nemen. Daarom hebben we positief geadviseerd over dit voorstel.