Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 juni 2021

D66 stemt in met hoogbouw Kooimanweg/Wagenweg

Recent is in de gemeenteraad met grote meerderheid het plan aangenomen om verder te gaan met de uitwerking van bouwplannen aan de Burg. D. Kooimanweg, ter hoogte van de Wagenweg. Hier is nu een rommelig gebied tussen het terrein van de supermarkt Albert Heijn en poppodium P3 gelegen. Ten tijde van de discussie over de mogelijke megatoren bij het oude postkantoor was al duidelijk geworden dat veel partijen, waaronder zeker ook D66, dit als een locatie zagen waarop hoogbouw mogelijk zou zijn in de nabijheid van de binnenstad. Vanzelfsprekend riep dat de nodige weerstand op bij omwonenden. In dit geval betrof dat niet zozeer de mensen aan de overkant van de Kooimanweg, maar vooral bewoners aan de andere kant van het spoor in de Wheermolen. We hebben begrip voor hun zorgen en hebben benadrukt dat de gemeente hen waar mogelijk moet betrekken bij de uitwerking van verdere plannen. Het belang van de nieuwe woningen is echter dusdanig dat dit de doorslag geeft. Mooi is daarbij dat het voorlopig ontwerp een fraaie vormgeving heeft, die voldoende licht doorlaat. Geen ‘muur’ maar fraaie architectuur dus.

Hoogbouw in groene omgeving
Het raadsvoorstel voor de plannen is hier te bekijken. Wat opvalt is dat veel ruimte is voor open ruimte tussen de gebouwen. Er kunnen daardoor ook een flink aantal bomen worden bijgeplaatst. Naar aanleiding van eerdere inspraak van omwonenden zijn er aanpassingen gedaan om te zorgen dat de hoogte afloopt naar de Kooimanweg en dat er zo min mogelijk inkijk is vanaf de balkons. Gelukkig is ook rekening gehouden met natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. In de hoogbouwvisie is eerder door een toevoeging van D66 opgenomen dat woningen zoveel mogelijk energieneutraal moeten zijn. Toch ziet D66 bij de verdere uitwerking van de plannen nog een grote kans in het toepassen van ‘groene gevels’. Los van de positieve invloed op het milieu zal dit ook een zeer positief effect hebben op de uitstraling van de gebouwen.

Parkeren is punt van zorg
Net als bij andere bouwplannen rond de binnenstad is er in dit plan maar beperkt ruimte voor (inpandig) parkeren. Er komen voor de 489 woningen in totaal 348 bewonersplekken en 74 parkeerplaatsen voor bezoekers. D66 is altijd sceptisch over het hanteren van lage parkeernormen. We zijn ervan overtuigd dat op langere termijn het autobezit zal gaan dalen. Alleen voor de doelgroep die nu appartementen koopt zal dat nog niet gelden. Het risico bestaat dus dat mensen een huis kopen zónder parkeerplek, maar vervolgens toch een plek nodig hebben. Tegelijk moeten we de mobiliteitsvisie wel een kans geven. Daarom zetten we in op het scherp monitoren van het effect in de praktijk.  Op die manier kun je ingrijpen als blijkt dat de werkelijkheid zich niet vormt naar het beleid. Natuurlijk moet het dan wel mogelijk zijn om het beleid op dit punt nog bij te sturen. Concreet: er moet nadat de bewoners in hun huizen zijn getrokken gekeken worden hoe de parkeerdruk in en om de gebouwen zich feitelijk ontwikkelt. Als blijkt dat toch meer bewonersplekken nodig zijn, moet het mogelijk zijn om bezoekersplekken beschikbaar te maken voor bewoners. Dit benadrukte D66 en heeft wethouder bevestigd. Daarmee is voor D66 voldoende geborgd dat we kunnen bijsturen als de situatie daar om vraagt.

Verkeersstromen belangrijk aandachtspunt
Dan resteert nog één fors aandachtspunt rond de plannen: de effecten op de verkeersdrukte op de twee T-kruisingen, namelijk met de Wagenweg en de Purmersteenweg. Meerdere partijen in de raad vroegen om de mogelijkheid van een rotonde, maar daar lijkt bouwtechnisch onvoldoende ruimte voor te zijn. De wethouder heeft toegezegd dat de infrastructuur hoe dan ook een forse facelift krijgt en dat alle berekeningen tot nu toe op groen staan. D66 volgt dat op de voet, want het laatste dat we zouden willen is dat deze verkeersader van Purmerend nog drukker wordt. Daarbij moeten deze plannen in samenhang bekeken worden met de totale herinrichting van de Wagenweg, de huidige bouw aan de Brantjesoever, de forse plannen voor de Waterlandlaan (het toekomstige Waterlandkwartier) en de eerdergenoemde ondergrondse parkeergarage voor het stadhuis. De gedachte achter alle plannen is om in dit gebied niet alleen veel woningen te realiseren, maar ook een fraaie toevoeging aan het karakter van de stad te doen: een modern stadshart direct naast de historische binnenstad. Groen, autoluw en met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Kortom: Purmerend bouwt met beleid!