Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juli 2021

D66 blij met aangenomen motie DoneerRingen

In de laatste raad van dit politieke jaar diende de VVD samen met D66 een motie in om prullenbakken te voorzien van de zogenaamde DoneerRingen. Deze motie werd unaniem aangenomen. Statiegeld hoort niet in de afvalbak. Daarom is de DoneerRing geïntroduceerd door de Happy Activist. Een ijzeren ring rond vuilnisbakken waar mensen hun statiegeldflesjes in kunnen zetten, zodat anderen ze op een waardige manier kunnen verzamelen voor het statiegeld. Deze ring is al in meer dan 100 Duitse steden geïnstalleerd, en altijd met enthousiaste reacties tot gevolg.

Purmerend is wat D66 betreft de ideale proeftuin om met deze ringen aan de slag te gaan. Door alle data over zwerfafval die Dirk Groot aka “de Zwerfinator” heeft verzameld in onze gemeente kan worden bekeken waar deze ringen het meeste nut hebben. Wij hebben tijdens de behandeling in de raad ook voorgesteld om te kijken of het mogelijk is om de ringen, of andere houders, te bevestigen aan bijvoorbeeld lantaarnpalen of bruggen op plekken waar vaak flesjes en blikjes achter gelaten worden.

Werkom
Omdat we in Purmerend veel verschillende soorten prullenbakken hebben zagen wij in dat we het niet gingen redden met een van de standaard ringen. Vandaar dat ons voorstel was om de ringen te laten maken door Werkom. Social return is voor ons erg belangrijk en wij zijn van mening dat juist omdat we zoveel verschillende prullenbakken hebben, daar een goede samenwerking met Werkom in kan worden gezocht.

Uitvoering motie
De wethouder gaf in de raad aan dat er problemen waren wat de uitvoering van deze motie betreft; er was te weinig ambtelijke capaciteit om het op korte termijn op te pakken. In de binnenstad staan de Mr. Fill prullenbakken en daar passen de ringen niet omheen, daar moet echt maatwerk plaats vinden. Dat was ook al wat wij aangegeven hadden, vandaar onze suggestie om de samenwerking aan te gaan met Werkom. De wethouder gaf de indieners van de motie twee opties. Optie 1 was het wel oppakken maar even wachten tot er wat meer tijd beschikbaar is, optie 2 was afwachten wat de resultaten waren elders in het land waar de pilots gaan draaien en als het succesvol is het dan op de Purmerendse manier hier implementeren. Wat D66 betreft was optie 1 de beste keuze omdat we uit Duitsland al weten dat het een succes is en we er alle vertrouwen in hebben dat dit in Purmerend ook gaat slagen. De raad stemde unaniem voor optie 1, dus wordt vervolgd!

Foto credits; doneerring.nl