Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 juli 2021

Nu reces, maar wat deden we het afgelopen jaar?

Vanaf deze week doen we het even iets rustiger aan; het zomerreces is aangebroken en dan zijn er even geen commissie- en raadsvergaderingen. Natuurlijk houdt dit niet in dat we tot september stilzitten. We zitten vol plannen voor het laatste deel van de raadsperiode en de campagne. We zullen de zomer gebruiken om een deel hiervan al te gaan uitwerken.

We begonnen dit politieke jaar weer met vergaderen in het stadhuis, maar helaas was dat van korte duur en moesten we in oktober weer online vergaderen vanwege Corona. Nu zijn er aardig wat versoepelingen doorgevoerd, maar ook dit afgelopen jaar heeft voor velen van ons het leven behoorlijk op zijn kop gezet heeft. Ons medeleven gaat nog steeds uit naar een ieder die te maken heeft gekregen met de zware gevolgen van dit virus.

Dus vanaf oktober werden alle raads- en commissievergaderingen weer digitaal gehouden, moesten we weer alle werkbezoeken en geplande bijeenkomsten afzeggen en waren onze fractievergaderingen niet langer openbaar toegankelijk in het Stadhuis. Dit vergde aanpassingen van iedereen maar door ervaring wijs geworden ging het iets soepeler dan eerst. Maar ook nu weer een groot compliment aan een ieder op het stadhuis en daar buiten voor de flexibiliteit en de tomeloze inzet om de politiek bereikbaar te maken en te houden voor de inwoners van Purmerend.

Als D66Purmerend stellen we ons positief-kritisch op en denken we constructief mee. We kijken steeds wat de impact is voor Purmerend en de inwoners. Belangrijk is dat betrokkenen goed zijn meegenomen, elk voorstel bijdraagt aan duurzaamheid en/of meer kansen voor inwoners en bedrijven en dat echt gekeken wordt naar de lange termijn. Vanuit dat oogpunt hebben we meerdere moties, amendementen en vragen gesteld.

Zo hebben we moties (mede) ingediend over bijvoorbeeld;

* De hondenontmoetingsplek die gerealiseerd gaat worden in de Gors
* Als Purmerend aan te sluiten bij de campagne “Yes We Can” van de Statiegeldalliantie
* Tussenhuur
* De verbouwing van P3
* DoneerRingen rond prullenbakken

En amendementen (mede) ingediend over;

* De inzet op isoleren
* De bouw op Koggenland beperken tot 6 hoog
* Diverse amendementen tijdens de behandeling van de wijzigingen in de APV over bijvoorbeeld Happy Hour, reverse graffiti en het houden van duiven.

Ook hebben we een aantal vragen gesteld.

Schriftelijke vragen over bijvoorbeeld;

* Landelijke zorgen over steekincidenten en messenbezit jongeren
* De kledingbank in Purmerend
* De invloed van klimaatverandering op ons cultureel erfgoed

En technische vragen over;

* Toegankelijkheid
* Uitkeringen die gekort worden door schenkingen
* De ontwikkelvisie over Purmerend Zuid Zuid
* Hondenontmoetingsplek de Gors
* Een hotel in het Beusebos

Buiten de commissie en raad hebben we ook diverse acties (zie hier ) ondernomen toen dit nog mogelijk was. Zo gingen we diverse keren op werkbezoek in de Beemster om meer in detail te weten wat er in de Beemster speelt en ons hierbij te laten voorlichten door de collega’s van D66Beemster, gingen we in gesprek met Vera Bergkamp over hulphonden in de openbare ruimte, hebben we onze Femme Award uitgereikt, kratjes met fruit gebracht naar leerkrachten in het basisonderwijs om hen in het zonnetje te zetten ten tijden van corona, werd Mark Intres onze lijsttrekker, en maakten we de kandidatenlijst bekend waarmee we de komende verkiezingen ingaan.

Heb jij vragen, goede ideeën of suggesties?  Schroom dan niet om contact met ons te zoeken via d66purmerend@gmail.com  Want samen kunnen we Purmerend beter, duurzamer en socialer maken. Je bent natuurlijk ook van harte welkom bij onze fractievergaderingen; als alles goed gaat vergaderen we vanaf begin september weer elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur in het Stadhuis aan de Purmersteenweg. En dan nu reces, we wensen iedereen een fijne zomer toe!