Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 juli 2021

Getuige van vissterfte door onderhoud? Meld het ons!

D66 Purmerend maakt zich al jaren druk over de vissterfte bij het onderhoud aan de sloten in Purmerend. Dit wordt uitgevoerd door aannemers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Er wordt gewerkt met een gedragscode. We weten natuurlijk dat het werken met de gedragscode helaas geen garanties geeft op het voorkomen an vissterfte. Maar vissterfte komt naar onze mening te vaak voor.

D66 heeft meerdere malen de klacht binnen gekregen dat mensen wel melding doen van vissterfte en klachten over het maaien maar nooit een afdoende terugkoppeling krijgen, het Hoogheemraadschap komt niet kijken en er verder wordt ook geen actie ondernomen om vissterfte te voorkomen. Ook de afgelopen weken weer. Heeft u ook die ervaring? Laat dit ons dan aub weten.

Gedragscode
Door te werken met de gedragscode, maatregelen te nemen waar het kan, afstemming te zoeken met gemeentes en jaarlijks te evalueren geeft het Hoogheemraadschap invulling aan de zorgplicht, zoals deze in de wet natuurbescherming beschreven is. Het doel is daarmee vissterfte zo veel als mogelijk te voorkomen.

Het nadeel is echter dat het Hoogheemraadschap aangeeft is dat er wel op social media of via andere kanalen zorgen worden geuit over vissterfte, maar dit niet aan Hoogheemraadschap wordt gemeld. Hierdoor zijn zij niet of te laat op de hoogte. Melders moeten zich direct wenden tot het Klant Contact Center en aan de hand van de meldingen kunnen zij mogelijk nog maatregelen nemen om verdere vissterfte te voorkomen, onderzoek doen naar de oorzaken en hier van leren.

Getuige van vissterfte?
Nu hebben er de afgelopen weken weer maaiwerkzaamheden plaatsgevonden met ook weer vissterfte tot gevolg. En is er door inwoners uit Purmerend wel melding gemaakt, met een standaard terugkoppeling tot gevolg. Er is geen persoonlijk contact met de melders opgenomen en er is ook niemand van het Hoogheemraadschap komen kijken. Wij willen graag weten of u getuige bent geweest van vissterfte door maaien, of u dit gemeld heeft aan het Hoogheemraadschap en of u een terugkoppeling op uw melding heeft gehad. Reacties kunnen gemaild worden naar d66purmerend@gmail.com