Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 augustus 2021

Betrek inwoners bij woningbouw plannen Golfbaan

Purmerend is mooi wonen; Purmerend is fijn wonen. Dat is de reden dat veel mensen juist onze stad hebben uitgezocht om hun kinderen in groot te brengen. Maar wat zou het dan fijn zijn dat je kinderen later ook weer in dezelfde mooie stad kunnen wonen.
Helaas knelt dat momenteel. Heel Nederland heeft te weinig woningen en helaas geldt dat zeker ook voor Purmerend. De wachttijd voor een woning is lang. Te lang.
Daarom staan we als stad voor een uitdaging. De stad moet mooi blijven en fijn om in te wonen; met parken en bossen met natuurwaarde om van te genieten. Maar ook moeten er voldoende woningen komen. En heel veel bouwlocaties zijn er dan niet in Purmerend.

Het is dan ook heel logisch om te gaan kijken naar mogelijke woningbouw op de golfbaan. Wel groen, maar met weinig natuurwaarde en dit enorme terrein kan natuurlijk van veel groter maatschappelijk nut zijn als woonlocatie voor toekomstige generaties Purmerenders dan voor enkele golfers (sorry golfers; ik ken er een aantal).

BPD/Burggolf heeft aangegeven de gehele oppervlakte van de golfbaan voor herontwikkeling/woningbouw in te gaan zetten. De gemeente neemt dit mee in een visieontwikkeling voor deze hele zijde van Purmerend. Een aantal direct aanwonenden van de golfbaan is door de gemeente in juni aangeschreven hierover en gevraagd om hierover mee te denken.

Dit is waar mijn verbazing begint. Bebouwing van de gehele golfbaan heeft niet de omvang van één appartementencomplex, ……maar de omvang van een gehele wijk ! Dat gaat effect hebben op de gehele omliggende wijk en niet alleen op een klein aantal bewoners van de Westerweg. Namens D66 Purmerend heb ik dan ook al eerder technische vragen gesteld aan het college over de communicatie naar en het betrekken van omwonenden. Op basis daarvan is er nog een klein aantal huishoudens extra geïnformeerd. Wat ons betreft echter nog te kort.
Wat D66 betreft moet de gemeente Purmerend echt haar best doen om de aangrenzende buurten (alle huishoudens gelegen tussen de Westerweg en de Grotenhuysweg) actief te betrekken en te informeren en de kans te geven mee te denken. Hoe zit het met bouwoverlast? Hoe zit het met verkeersstromen en verkeersveiligheid? Wat is het effect op voorzieningen en het gebruik daarvan? etc.

Daarom heeft D66 Purmerend ook in het zomerreces niet stil gezeten en heeft onze fractievoorzitter dan ook schriftelijk -onder meer- gevraagd om de communicatie over bebouwing van het golfterrein uit te breiden naar alle huishouden tussen de Westerweg en de Grotenhuysweg.

Frank Schaaij