Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 augustus 2021

D66 presenteert verkiezingsprogramma: gelijke kansen, gezonde groei, goed onderwijs

D66 heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend en Beemster op 24 november dit jaar. Onder de titel ‘Een nieuw begin – Samen verder’ zet het programma in op gelijke kansen voor iedereen, een gezonde groei van het aantal woningen en het beste onderwijs in moderne en goed geventileerde gebouwen. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het gehele programma heen.

Niet alleen de fusie van Purmerend en Beemster, ook de coronapandemie maakt de
komende gemeenteraadsverkiezingen bijzonder en belangrijk, schrijft lijsttrekker Mark Intres in het voorwoord van het programma. De coronacrisis zorgt immers voor verscherpte tegenstellingen tussen groepen mensen in de samenleving en ook de politieke verschillen worden groter. ‘D66 staat voor vrijheid, voor gelijke kansen, voor een overheid die niemand laat vallen en voor de rechtsstaat en democratie’, zegt hij. ‘Een stevig D66-geluid is daarom hard nodig.’

Gelijke kansen
Vrijheid in verbondenheid is het uitgangspunt in het programma. D66 gelooft dat mensen pas écht vrij zijn in een samenleving als iedereen dat is. Daarom staat D66 pal voor gelijke kansen voor iedereen, voor inclusie en onderwijs als fundament van die kansen. En voor hulp en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. D66 zet hier ook in Purmerend nadrukkelijk op in.

Groen en eerlijk herstel coronacrisis
D66 maakt in het programma duidelijke keuzes voor een groen en eerlijk herstel uit de coronacrisis. Tegen uitsluiting en discriminatie. Voor de toekomst. De broodnodige bouw van woningen is een belangrijk speerpunt. D66 wil een inhaalslag bij de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen en daarbij oog houden voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij spelen groen in de wijken en bereikbaarheid een rol. Ook in Beemster is balans tussen woningen en groen een speerpunt. D66 koestert de waarden van het werelderfgoed.

D66 wil verder onder meer iedereen tot 18 jaar en gebruikers van minimaregelingen actief een gratis leenpas van de bibliotheek aanbieden. Ook wil D66 de haalbaarheid onderzoeken van een buitenzwembad bij het Leeghwaterbad. Daarnaast zijn maatregelen met het oog op klimaatverandering een prioriteit voor de Democraten; de partij pleit voor lokale maatregelen, zoals groene daken en gevels, zonnepanelen en slimme oplossingen voor waterberging.

‘De komende jaren gaan we door met het aardgasvrij maken van de stad’, zegt D66-wethouder Paul van Meekeren. ‘Ook moet meer gedaan worden aan het isoleren van woningen. Belangrijk is dat verduurzaming voor iedereen betaalbaar is, daarom wil D66 een warmtefonds instellen dat we kunnen betalen met het rendement uit de Stadsverwarming.’

Toekomstgericht
De keuzes die D66 maakt, komen voort uit een constructieve, positief-kritische en toekomstgerichte houding, zegt Intres.
‘Wij staan voor het betrekken van omwonenden en andere betrokkenen bij ontwikkelingen in hun omgeving en zijn altijd bereid om in gesprek te gaan of langs te komen. Als lijsttrekker ben ik trots op ons programma en op ons sterke team van kandidaten voor de gemeenteraad. Wij zien volop kansen door de fusie van Purmerend en Beemster en kunnen niet wachten om aan de slag te gaan.’

Verkiezingsprogramma D66 Purmerend Beemster 2022-2026

Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal D66 Purmerend Beemster 2022-2026