Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 september 2021

D66 steunt gebiedsvisie Karekietpark

Voor het gebied Karakietpark, het hart van de wijk Overwhere, ligt een mooie gebiedsvisie voor aan de gemeenteraad. Een visie voor nieuwbouw van de basisschool en een sporthal, het toevoegen van de nodige woningen en ruim aandacht voor groen en water. Vanuit de commissie was er donderdag 2 september dan ook brede steun voor dit voorstel. D66 ziet dit plan als blauwdruk voor elk toekomstig plan, want er is goed overleg geweest met betrokkenen en vanaf het begin zijn groen en water als kans voor dit gebied meegenomen. Zo hoort het. Wel gaf D66 nog enkele aandachtspunten mee.

Aandachtspunten
In de commissie vroeg D66 er nadrukkelijk aandacht voor dat het schoolplein bij de nieuwe school voldoende groot wordt. Nu lijkt dit te krap te worden, dus kijk wat nog mogelijk is. Voor D66 is het van belang dat de schoolkinderen en ook de kinderen in de buurt de ruimte hebben om te spelen en te bewegen.

Verder blijft D66 ervoor pleiten dat het tankstation aan de Salvador Allendelaan wordt verplaatst en uit dit gebied verdwijnt. Dat geeft ruimte voor bijvoorbeeld meer woningen. Ook ziet D66 graag dat op een creatieve manier wordt omgegaan met de Salvador Allendelaan. Deze doorgaande weg splitst het gebied in twee delen. Mogelijk kan de weg iets dieper komen te liggen of kunnen de zijkanten iets verhoogd worden, waardoor de weg deels aan het zicht onttrokken wordt en het gebied meer als één geheel gaat voelen.

Kansen bij het winkelcentrum
D66 begrijpt dat het gebied rond het winkelcentrum als laatste fase wordt opgepakt. We zijn als gemeente immers afhankelijk van de eigenaar. Wel liggen hier veel kansen. Zeker door de winkels, het parkeren en woningen te combineren. In de huidige schetsen lijkt het alsof er weinig met het winkelcentrum gaat gebeuren en is een hoge woontoren geheel in het westelijk deel getekend. Een omwonende sprak over dat laatste ook in, want dat kan toch niet de bedoeling zijn. Gelukkig had de wethouder via een memo deze fout al toegegeven. In de tekst staat dat meer in het midden, langs de Salvador Allendelaan, hoger gebouwd kan worden en richting de randen van het gebied niet.

D66 was blij met deze geruststelling en gaf aan om met de omwonenden in gesprek te blijven. Daar is immers nog tijd voor. Tegelijk is het goed om met creatieve schetsen voor het winkelcentrum te laten zien wat er zoal mogelijk is en om de eigenaar en andere ondernemers te inspireren / te verleiden om zelf met plannen te komen. Laat zien wat er wél kan. Misschien zijn nog iets meer woningen mogelijk, die gezien de ligging nabij voorzieningen aantrekkelijk zijn voor starters en ouderen.