Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 september 2021

Snel aan de slag met nieuwe milieustraat op Baanstee Noord

Het schetsontwerp voor de nieuwe gemeentewerf en milieustraat op de Baanstee Noord krijgt een akkoord van D66 en de gemeenteraad. Het ontwerp voorziet in een milieustraat waar meer soorten afval kunnen worden gescheiden, in flink meer ruimte voor bezoekers van de milieustraat, in de mogelijkheid om in de toekomst nog te groeien en in ruimte voor het hergebruiken van materialen in nieuwe producten.

Het schetsontwerp dat nu is gepresenteerd, volgde op het besluit van de raad in juni vorig jaar om de gemeentewerf en de milieustraat te verplaatsen van De Koog naar de Baanstee Noord. De huidige locaties aan de Van IJsendijkstraat zijn verouderd, te krap, niet efficiënt en er ontstaan vaak lange files voor de milieustraat die tot overlast leiden voor bedrijven in de omgeving.

Duurzame inrichting terrein
D66 is zeer te spreken over het ontwerp. Aan de raad wordt voorgesteld om het terrein duurzaam in te richten. Zo kan het gebouw van de milieustraat met circulaire materialen worden gebouwd, kan duurzame energie worden gebruikt en kan het terrein een groene aankleding en inrichting krijgen. D66 vindt dat passend bij de functie van het terrein en bij de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid.

Tempo maken
Daarnaast zijn nog meer duurzame keuzes mogelijk, zoals een overkapping van de milieustraat waar ook zonnepanelen op kunnen komen. Dat is een investering waar geld mee wordt bespaard en die bovendien zorgt voor een koelere werkomgeving voor de medewerkers. Een aantal van deze keuzes wordt door het college verder uitgewerkt. Zo zijn externe subsidiemogelijkheden nog niet duidelijk. Een aantal partijen gaf in de raadscommissie van donderdag 2 september aan liever een besluit te willen nemen over een volledig plan, waarin deze keuzes ook verder zijn uitgewerkt. D66 steunt de koers van wethouder Van Meekeren, om niet te wachten en tijd te winnen, zodat de nieuwe gemeentewerf en milieustraat zo snel mogelijk open kunnen. De huidige planning is dat dit in 2023 het geval zal zijn en D66 wil zo snel mogelijk af van de files voor de huidige milieustraat.

Positieve financiële effecten
D66 verwacht dat de nieuwe milieustraat bijdraagt aan het meer en beter scheiden van afval, waarmee uiteindelijk ook geld wordt bespaard en zelfs geld kan worden verdiend. Toch is het goed om deze te verwachten positieve effecten niet meteen als opbrengsten in te boeken en behoedzaam te werkt te gaan. Dan kan het financiële plaatje uiteindelijk eerder meevallen dan tegenvallen.

Betrokkenheid medewerkers en bezoekers
In de raadscommissie prees D66 de betrokkenheid van medewerkers van de gemeente en gebruikers van de milieustraat bij het maken van het schetsontwerp. D66 vroeg de wethouder om deze groepen ook te betrekken bij de verdere uitwerking van de schets in een voorlopig en definitief ontwerp.

 

Het schetsontwerp lees je hier.