Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 september 2021

Week van Lezen en Schrijven – Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

D66 zet in op het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid. En tegelijk vinden we het heel erg belangrijk dat mensen altijd ergens terecht kunnen als ze er zelf niet uitkomen. Maar we vinden het ook belangrijk dat gemeentelijke informatie toegankelijk, begrijpelijk en laagdrempelig is. Daarom vindt D66 het van belang dat er in de Week van Lezen en Schrijven aandacht wordt gevraagd voor mensen die niet of niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven. Deze Week vindt van 6 tot en met 12 september 2021 plaats.

In Nederland kunnen zo’n 2,5 miljoen volwassenen onvoldoende lezen en/of schrijven om minimale, maar hele belangrijke dingen te kunnen doen: de energierekening betalen, grofvuil aanmelden of belastingaangifte doen. Deze mensen hebben hierdoor ook niet de vaardigheid om zichzelf te leren omgaan met computers of mobiele telefoons.

Dat zijn er echt een heleboel mensen; 2,5 miljoen. Toch lees ik in de krant dat 2 op de drie  Nederlanders denkt geen laaggeletterden in hun omgeving te kennen. Schaamte en taboe spelen hierin een grote rol. Vaak weten zelfs familie of goede vrienden niet dat er iets aan de hand is. Als deze mensen niet open over hun laaggeletterdheid durven te zijn, hoe kunnen we ze dan helpen?

D66 zet zich in om de omstandigheden van het onderwijs aan iedereen te verbeteren. Scholen moeten veilig en leerzaam zijn, voor kinderen en voor volwassenen. Daarom gaan we van scholen vragen om zich na schooltijd open te stellen voor onderwijsprogramma’s voor volwassenen. En er moet een overleggroep komen met experts op het gebied van onderwijs om de gemeente en schoolbesturen te ondersteunen om bij te blijven bij de nieuwste inzichten. Daarbij is het belangrijk dat elke school zijn eigen identiteit houdt: er moet wel keuzevrijheid blijven.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat openbare bibliotheek voor iedereen toegankelijk is. De openbare bibliotheek moet een plek blijven om taal te leren en te onderhouden: taalcursussen, boekenclubs en het NL-Plein zijn allemaal initiatieven van de bibliotheek om laaggeletterdheid terug te dringen. Op dit moment kunnen alle kinderen gratis lid worden van de bibliotheek. D66 vindt het belangrijk dat ook volwassenen vrij toegang krijgen tot boeken, internet en taalcursussen. Om dat mogelijk te maken, moet ook het lidmaatschap voor volwassenen zo snel mogelijk gratis worden.

De politiek is voor laaggeletterden vaak niet te begrijpen. Ingewikkelde taal, lange geschreven teksten, grote bladzijdes vol met zwarte letters. Politici worden als saai ervaren.

Om een deel van deze mensen tegemoet te komen heeft D66 Purmerend als eerste Purmerendse politieke partij twee verkiezingsprogramma’s uitgebracht: het traditionele verkiezingsprogramma én een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal.

Dit is een eerste stap richting het toegankelijk maken van de politiek. We verwachten dat er nog vele gaan volgen.

Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal D66 Purmerend Beemster 2022-2026