Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 oktober 2021

Column; Van het gas af en andere linkse hobby’s

In Purmerend zijn we voorloper in ‘van het gas af’ gaan. Driekwart van de woningen heeft een aansluiting op de stadsverwarming in plaats van het gasnet. Ook de komende jaren zullen woningen van het gas afgehaald worden. Dit is onderdeel van de energietransitie en D66 steunt die ontwikkeling.

Nu zijn we als D66’ers de afgelopen jaren steeds meer door de rechtste partijen weggezet als klimaatdrammers en duurzaamheidswaanzinnigen. Al die ideeën en acties zouden niets uithalen, of de economie beschadigen.

En opeens was daar dan het nieuws van de afgelopen week. Groot in het nieuws waren tegelijkertijd de enorme stijgingen van de gasprijzen en ook 3 aardbevingen in Groningen.

Ja, we moeten van het gas af en snel.

We kunnen en mogen niet langer onze gasbehoefte afwentelen op de inwoners van Groningen die daardoor in de ellende belanden. We laten immers niemand vallen.

De wereldwijd stijgende gasprijzen maken nu al een deel van onze economie kapot. Er zijn bedrijven die acuut stilliggen doordat gas als grondstof te duur wordt.

Maar het belangrijkste is misschien wel dat de hoge prijzen de mensen rechtstreeks in de portemonnee raken. Gelukkig hebben veel Purmerenders stadsverwarming. D66 Purmerend ziet graag dat een deel van de winsten van de stadsverwarming gebruikt worden voor verlaging van de tarieven. Als inwoner van de Purmer Noord klaag en mopper ik veel op de stadsverwarming. Het verouderde net hier heeft vaak gezorgd voor onderbrekingen. Altijd net als ik onder de douche sta. Grrr. Maar het net wordt vernieuwd en verbeterd, en ik ben dan ook echt blij dat ik niet afhankelijk ben van een gasleverancier.

De populistische rechtse partijen stellen dat we helemaal niet van het gas af hoeven. Dat dat teveel geld zou kosten!? Trap er niet in. Laten we als Purmerend trots zijn dat we voor wat betreft ‘van het gas af’ gaan voorloper zijn in Nederland.

En wat al die andere zogenaamde linkse hobby’s betreft? Duurzaamheid, Energietransitie, Groen, Biodiversiteit, Natuurinclusief bouwen, Kringloopeconomie. Ook die zijn allemaal hoognodig. En in plaats dat we daarmee de economie schade doen levert het juist heel veel nieuwe kansel op.

Maar toch hoop ik dat we volgende week niet opnieuw een week voor krantenkoppen krijgen die dat aantonen.