Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 oktober 2020
Pilotwijk – Proeftuin

Pilotwijk – Proeftuin

Goed om van de pilotwijk te leren voordat volgende stap wordt gezet Via zowel een memo van 16 juni (tussenevaluatie pilot aardgasvrij) als een brief van 26 augustus (stand van zaken energietransitie) is de raad geïnformeerd over de voortgang. Geheel conform afspraak wordt eerst de pilotwijk geëvalueerd voordat met werkzaamheden in de proeftuin gestart…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 september 2020 zaterdag 26 september 2020
Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

Tijdens de raadsvergadering van 24 september bespraken we in Purmerend de “Regionale Energie Strategie” (RES) voor de transitie naar duurzame energie. Op hoofdlijnen staan we achter de RES zoals die voor de regio Noord-Holland Zuid is opgesteld. We vinden het goed dat daarbij nog enkele zaken aangescherpt worden. Daarom zijn we mede-indieners van de amendementen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 september 2020
Bewonersinitiatieven hondenbeleid

Bewonersinitiatieven hondenbeleid

Donderdag 24 september stond een initiatief van bewonersgroepen uit de Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies) op de agenda van de raad. De initiatiefnemers wilden met hun plan de voorzieningen voor hondenbezitters en niet-hondenbezitters in Purmerend verbeteren. Aan de raad werd gevraagd om 400.000 euro beschikbaar te stellen om de bewonersinitiatieven uit te voeren. Maar…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 september 2020 woensdag 16 september 2020 dinsdag 30 juni 2020 zondag 31 mei 2020 donderdag 28 mei 2020
Bestemmingsplan Westerweg 27

Bestemmingsplan Westerweg 27

Onduidelijkheid m.b.t. maatwerk D66 stelde in de aanloop naar de commissievergadering technische vragen. Zonder inzage in de criteria en afwegingen die worden toegepast, kan de indruk ontstaan dat willekeur een rol speelt bij inhoudelijke toetsing. D66-commissielid Mark Intres zei in de raadscommissie dat dit ‘neigt naar willekeur’. Impact op de omgeving…

Bekijk nieuwsbericht