Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020
Vragen statiegeld op blikjes

Vragen statiegeld op blikjes

Op 30 November 2017 stemde de gemeenteraad voor een motie van D66 waarbij gemeente Purmerend zich aansloot bij de statiegeldalliantie en zich uitsprak als voorstander van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. In juli 2021 zal er statiegeld worden ingevoerd op plastic flesjes omdat de doelstelling om het aantal plastic flesjes met…

Bekijk nieuwsbericht
Stabiel Vooruit

Stabiel Vooruit

In de eerste week van november waren de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Volgend jaar zijn immers de herindelingsverkiezingen vanwege de fusie tussen Beemster en Purmerend. D66Purmerend is trots op wat het college doet en nog gaat doen. Er wordt volop in de stad geïnvesteerd met een evenwichtige financiële basis voor de komende jaren.…

Bekijk nieuwsbericht
D66: Lasten gezamenlijk dragen

D66: Lasten gezamenlijk dragen

Maandag 16 november was er een gecombineerde commissievergadering van de gemeenten Beemster en Purmerend over de harmonisatie van de gemeentelijke belastingen. Vanwege de fusie volgend jaar is het streven om de belastingen zoveel mogelijk te harmoniseren, zodat alle inwoners van de nieuwe gemeente met dezelfde tarieven te maken krijgen . Uitgangspunt is dat de totale…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 november 2020 dinsdag 3 november 2020 zondag 18 oktober 2020
Pilotwijk – Proeftuin

Pilotwijk – Proeftuin

Goed om van de pilotwijk te leren voordat volgende stap wordt gezet Via zowel een memo van 16 juni (tussenevaluatie pilot aardgasvrij) als een brief van 26 augustus (stand van zaken energietransitie) is de raad geïnformeerd over de voortgang. Geheel conform afspraak wordt eerst de pilotwijk geëvalueerd voordat met werkzaamheden in de proeftuin gestart…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 oktober 2020 zondag 27 september 2020 zaterdag 26 september 2020
Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

Tijdens de raadsvergadering van 24 september bespraken we in Purmerend de “Regionale Energie Strategie” (RES) voor de transitie naar duurzame energie. Op hoofdlijnen staan we achter de RES zoals die voor de regio Noord-Holland Zuid is opgesteld. We vinden het goed dat daarbij nog enkele zaken aangescherpt worden. Daarom zijn we mede-indieners van de amendementen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 september 2020
Bewonersinitiatieven hondenbeleid

Bewonersinitiatieven hondenbeleid

Donderdag 24 september stond een initiatief van bewonersgroepen uit de Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies) op de agenda van de raad. De initiatiefnemers wilden met hun plan de voorzieningen voor hondenbezitters en niet-hondenbezitters in Purmerend verbeteren. Aan de raad werd gevraagd om 400.000 euro beschikbaar te stellen om de bewonersinitiatieven uit te voeren. Maar…

Bekijk nieuwsbericht