Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 februari 2019
D66 let op de kleintjes

D66 let op de kleintjes

Vanaf het moment dat fracties vanuit de gemeente Purmerend een eigen budget krijgen ter ondersteuning van haar werkzaamheden, gaat D66Purmerend daar altijd zeer spaarzaam mee om. Het betreft immers gemeenschapsgeld en over 2018 betaalt de fractie 1.146,- euro terug. Elke fractie krijgt jaarlijks een vergoeding van 1.000,- euro per fractie plus 400,- euro per raadslid. De afgelopen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 januari 2019
Stem op D66 bij de Waterschapsverkiezingen

Stem op D66 bij de Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen de verkiezingen voor de Waterschappen. Sinds 2009 verlopen deze verkiezingen via kandidatenlijsten en D66 heeft zich vanaf dat moment aangesloten bij de waterschapspartij WaterNatuurlijk. WaterNatuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij. Naast D66 werkt ook GroenLinks samen met deze partij. Deze verkiezingen staan er twee kandidaten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 januari 2019 dinsdag 22 januari 2019
Duurzaamheidsagenda

Duurzaamheidsagenda

Donderdag 17 januari stond de duurzaamheidsagenda op de agenda van de commissie SOB (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer). D66 herkent een aantal punten in de duurzaamheidsagenda uit ons verkiezingsprogramma, en daar zijn we blij mee. Maar we zouden D66 niet zijn als we niet ook met een kritisch blik naar de duurzaamheidsagenda hebben gekeken. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 januari 2019
Uitnodiging Bijeenkomst Mobiliteit: Corridor A7 & Concessie OV

Uitnodiging Bijeenkomst Mobiliteit: Corridor A7 & Concessie OV

De fractie van D66 Purmerend nodigt u uit voor een thema-avond over de corridorstudie Amsterdam-Hoorn en de nieuwe concessie openbaar vervoer Zaanstreek Waterland. Doel van deze informatieavond is om aandachtspunten en ideeën op te halen bij leden en andere geïnteresseerden over deze onderwerpen. Immers in februari en maart moet de fractie hier haar mening over geven.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 januari 2019
ING als huisbankier

ING als huisbankier

D66 is van mening dat Purmerend van haar partners mag verwachten dat zij maatschappelijk verantwoord handelen. Uit onderzoek van Milieudefensie is naar voren gekomen dat ABN AMRO, ING en Rabobank al decennia lang hun verantwoordelijkheid ontlopen voor de rampzalige gevolgen van hun financiering van de palmoliesector. Dit onderzoek onthult dat deze drie Nederlandse banken falen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 januari 2019
Afscheid als commissielid

Afscheid als commissielid

Afscheid als commissielid Na driekwart jaar actief te zijn geweest als commissielid namens D66 Purmerend heb ik helaas het besluit moeten nemen om hiermee te stoppen. De reden hiervoor is dat mijn professionele activiteiten in de strijd tegen zwerfafval en plastic soep zich het afgelopen jaar dermate hebben ontwikkeld dat deze mijn…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 15 december 2018
Klankbordgroep Dierenwelzijn

Klankbordgroep Dierenwelzijn

Het stond al in ons verkiezingsprogramma; “Voor dierenwelzijn is meer aandacht nodig. Dat begint met een adviesraad van deskundigen en bedrijven die gevraagd en ongevraagd advies geeft.” En op onze voordracht kwam het ook in het coalitieakkoord; “Wij zetten een klankbordgroep dierenwelzijn op. Het doel van die groep is om mensen van de dierenambulance, dierenasiel,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 december 2018
Verlichting sporthal De Beuk

Verlichting sporthal De Beuk

In april van dit jaar bereikten onze fractie berichten van bewoners uit de omgeving van sporthal De Beuk. Sinds de ingebruikname van de sporthal en met name de parkeergarage eronder, was er sprake van lichthinder voor de bewoners in de omgeving van de sporthal. Het licht brandde (bijna) 24/7, een enkele uitzondering overdag daargelaten. Duidelijk…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 december 2018
Groenplan 2019-2022

Groenplan 2019-2022

Op 6 december lag het Groenplan 2019-2022 voor aan de commissie SOB. D66 is blij met dit Groenplan; het is goed dat er duidelijk vastgelegd wordt waar Purmerend heen wil met het groen de komende jaren. Toch hadden we als fractie nog wel wat vragen over het Groenplan, die hebben we voorafgaand aan de commissie…

Bekijk nieuwsbericht