Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 maart 2012

Rob Sampimon stopt als fractievoorzitter

Per april 2012 stopt Rob Sampimon als fractievoorzitter van D66Purmerend. Hij blijft wel raadslid t/m de volgende verkiezingen in 2014. Edwin Voorbij volgt hem op als fractievoorzitter. Rob Sampimon licht deze stap toe: Beste collegae, Dit jaar zit ik 10 jaar als fractievoorzitter van D66 in de Purmerendse gemeenteraad. Ik heb…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 maart 2012

Weghalen rammelstroken Sluisbrug: beter laat dan nooit

Eind september 2011 heeft D66 het probleem bij de kruising Neckerstraat – Sluisbrug aangekaart door technische vragen te stelen (zie hieronder). Bij de renovatie van het betreffende kruispunt zijn in de bocht van de Neckerstraat naar de Sluisbrug betonnen drempels (ook wel rammelstroken genoemd) aangelegd. Van deze drempels werd al snel duidelijk dat ze een gevaar voor het…
Bekijk nieuwsbericht

College terug naar de tekentafel voor Brantjesoever

In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 15 maart is uitgebreid gesproken over de 4 opties van het college  voor de ontwikkeling van het gebied ‘Brantjesoever’. Dit betreft het terrein waar de Big Boss bouwmarkt stond, die in 2008 is afgebrand, plus het aangrenzende parkeerterrein tegenover het gemeentehuis. Het plan is om dit terrein te gebruiken als…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 maart 2012

D66 stelt vragen over Intermaris Hoeksteen

Op 1 februari 2012 heeft D66 technische vragen gesteld over de financiële risico’s voor Purmerend inzake de ontwikkelingen bij woningcorporatie Vestia. Deze zijn op 7 februari beantwoord. Het college liet weten dat de gemeente weinig risico loopt, vanwege het feit dat Vestia niet actief is in Purmerend. Twee weken geleden waarschuwde de toezichthouder, het Centraal…
Bekijk nieuwsbericht

D66 vraagt medewerking Stolpersteine in Purmerend

D66 wil dat het college medewerking verleend aan het plaatsen van zgn. Stolpersteine.  Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine (lett. ‘struikelstenen’) herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, homosexuelen, Jehova’s…
Bekijk nieuwsbericht

Ledenvergadering D66Waterland 26 maart

Op maandag 26 maart is er een Algemene Ledenvergadering van de afdeling D66 Regio Waterland. De ALV vindt plaats in Concordia (Koemarkt 45) in Purmerend en vangt aan om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hieronder vindt u de concept-agenda van de avond. De definitieve agenda wordt tijdens de vergadering…
Bekijk nieuwsbericht

Woonvisie: een stap vooruit

In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 15 maart werd de woonvisie besproken. Veel partijen, ook D66, gaven het ambtelijk apparaat en het college de complimenten over het proces en de inhoud van de woonvisie. D66 had haar visie op het wonen in haar “woonbrief” van 31 mei 2011 aan het college aangeboden. Veel…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 februari 2012
D66 zet vrijwilligers in het zonnetje

D66 zet vrijwilligers in het zonnetje

Op Valentijnsdag steekt D66Purmerend de vrijwilligers bij wijkcentra Zuidpool een hart onder de riem. De barmedewerkers bij Zuidpool staan symbool voor alle vrijwilligers die actief zijn bij de verschillende wijkcentra in Purmerend. Zonder hun inzet zouden de wijkcentra niet kunnen bestaan en de vele activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Degene die dit allemaal mogelijk maken verdienen het…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 februari 2012

D66 blij met kritisch rapport onderwijsinspectie

Mede door D66 en SP is de bal aan het rollen gebracht over de onderwijskwaliteit bij de PSG, en dan vooral het havo/vwo op het Da Vinci College. De zorgen die ouders, leerlingen en leraren hadden, worden nu bevestigd door het rapport van de onderwijsinspectie. Oordeel van de inspectie is dat het VWO…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 januari 2012

Zorgvuldig omgaan met activiteiten in wijkcentra

D66 vindt het verkeerd dat heel nadrukkelijk data van sluiting van de wijkcentra worden genoemd, maar amper iets gezegd wordt over de continuïteit van alle activiteiten die er nu plaatsvinden. Gelukkig werd een amendement van D66 breed gesteund (32 voor, 3 van Trots tegen). Nu ligt in een besluit van de raad vast dat 'een welzijnsaccommodatie pas…
Bekijk nieuwsbericht