Steun ons en help Nederland vooruit

Benut ieders talent

Via het onderwijs wordt het talent van elk kind gestimuleerd. D66 wil samen
met scholen, leraren, ouders en leerlingen investeren in goed onderwijs.
Daarbij meer aandacht voor sport, gezond leven en cultuur, o.a. door samen
te werken met sportverenigingen en culturele instellingen. Zo krijgt elk
kind een goede basis voor de rest van zijn of haar leven. Ook is een betere
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt noodzakelijk (o.a. IT, zorg
en praktijkonderwijs).

Laatst gewijzigd op 20 januari 2018