Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamste stad van Nederland

We moeten zuinig zijn op onze planeet én onze stad. Lokaal is veel mogelijk, dus wil D66 lokale initiatieven meer ondersteunen, meer duurzaam inkopen en schoner openbaar vervoer. Ook zet D66 in op meer hergebruik van afval, wat op termijn financieel voordeel oplevert voor de gemeente en u als inwoner. Verder wordt duurzaam bouwen en verbouwen gestimuleerd met als doel om Purmerend compleet aardgasvrij te maken én daarmee de duurzaamste stad van Nederland.

Wil je meer weten? Hieronder staat het volledige hoofdstuk over ‘Duurzaamheid’ uit ons verkiezingsprogramma:

Duurzaamheid

D66 Purmerend vindt dat juist op lokaal gebied veel kan én moet gebeuren op het gebied van duurzaamheid en milieu. Burgerinitiatieven bijvoorbeeld, zoals het (gezamenlijk) opwekken van duurzame energie, moeten worden omarmd. Ook schoon rijden komt sneller dichterbij en dat is goed voor het klimaat, maar ook voor de luchtkwaliteit in de stad.

Om meer te bereiken, wil D66 een duurzaamheidsplan voor de stad opstellen. Zo’n duurzaamheidsplan wordt tegelijk meegenomen in alle omgevingsvisies en -plannen die er komen vanwege de nieuwe omgevingswet. Een visie voor de korte en lange termijn over alle onderwerpen waar duurzaamheid bij komt te kijken. Gekoppeld aan een ambitieus doel: Purmerend als duurzaamste stad van Nederland!

• Het streven naar een duurzamere stad is niet alleen een taak van de gemeente, maar van alle inwoners en zal ook door de bewoners moeten worden gedragen. Om inwoners hierin te ondersteunen en ze hierover te informeren wil D66 een Centrum voor Duurzaamheid waar bewoners, bedrijven en onderwijsinstellingen terecht kunnen voor vragen en advies over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid, die activiteiten organiseert en samen met bewoners werkt aan het verduurzamen van de dagelijkse woonwerk- leer- en leefomgeving.

• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het gebruiken en inkopen van duurzame, gerecyclede en recyclebare producten in haar organisatie. • Het plastic dat in de gemeente Purmerend wordt ingezameld zal alleen worden gebruikt voor milieuvriendelijke producten en dus niet voor bijvoorbeeld synthetische kleding waardoor tijdens het wassen plastic microvezels in het water terechtkomen.

• De gemeente moet het goede voorbeeld geven door haar eigen wagenpark te vergroenen. D66 wil in 2022 het wagenpark van de gemeente volledig CO²-neutraal hebben. Tegelijk wordt het aantal laadpunten voor elektrisch rijden sterk uitgebreid, waarbij ook moet worden gedacht aan oplossingen bij appartementencomplexen.

• Gronden in de stad die langdurig onbebouwd blijven willen we actief promoten voor stadslandbouw.

• Voor evenementen komt er een parkenbeleid en worden geen ballonnen of wenslampionnen opgelaten, of met plastic confetti gestrooid. Bij het verlenen van een vergunning voor een evenement komen de kosten van het natuurherstel voor rekening van de organisator.

• Reuring wordt wat D66 betreft het groenste en meest vernieuwende festival van Nederland!

Energie

In de overgang naar 100% hernieuwbare energie hebben gemeenten een grote rol, dus ook Purmerend. Verandering is immers gemakkelijker te bereiken van onderaf. D66 Purmerend ziet dit als een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Met een Stadsverwarming op biomassa als basis is er een goede start, maar blijft er veel werk aan de winkel.

• D66 wil van Purmerend de eerste aardgasvrije stad van Nederland maken, o.a. door meer (bestaande) woningen aan te sluiten op de Stadsverwarming, maar ook door te streven naar oplevering van nieuwe woningen zonder gasaansluiting. Dit vraagt een lange-termijn planning voor toekomstige warmte- en energievoorzieningen in de gemeente.

• D66 wil dat Purmerend in samenwerking met de netbeheerder actief meewerkt aan de uitrol van een ‘smart grid’: een stroomnetwerk waar minder energie op verloren gaat door het inzetten van o.a. lokale opslag. In nieuwbouwprojecten moeten smart grids in elk geval als integraal onderdeel worden gerealiseerd.

• Bij nieuwbouwprojecten geen aansluiting meer op het gasnetwerk en ook bij bestaande bouw wanneer de gasleidingen vervangen gaan worden, de keuze voorleggen tussen Stadsverwarming of een alternatief. Bij nieuwbouw of renovatie van gebouwen überhaupt streven naar maximale duurzaamheid: D66 wil hiervoor een fonds instellen, i.s.m. de Stadsverwarming.

• Opzetten van een energieloket binnen de gemeente ten behoeve van bewoners om hen optimaal te ondersteunen in het maken van energie neutrale keuzes en besparen, van losse vragen tot het begeleiden van projecten. Tegelijk worden vergunningen voor initiatieven en innovatie m.b.t. wind- en zonne-energie of andere duurzame vormen sneller verleend.

Afval

D66 ziet afval als kans. We moeten anders omgaan met grondstoffen en streven naar een zogenoemde ‘circulaire economie’. Dat betekent dat zo veel mogelijk producten moeten worden hergebruikt en zo min mogelijk afval wordt vernietigd of verbrand. Het herwinnen en hergebruiken leidt tot groene groei en tot nieuwe kansen en mogelijkheden.

• Scheiding van afval blijft onze aandacht houden, zodat afval meer wordt hergebruikt én de afvalstoffenheffing omlaag kan. D66 zet hierbij in dat het produceren van minder afval door inwoners beloond wordt en dat het aanbieden van restafval verder ontmoedigd wordt.

• Er komt een afvalcontainer voor plastic per huishouden, om op die manier nog meer plastic in te zamelen. Waar dit niet mogelijk is (onder meer bij appartementen) moet in de directe omgeving een bak staan waar plastic in kan worden gedeponeerd. De milieustraat moet actief worden gepromoot als het adres voor het inleveren van afval dat niet in de reguliere containers kan. De samenwerking met Noppes moet worden geïntensiveerd.

• D66 wil zwerfafval voorkomen door hierdoor structureel aandacht te geven in het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de gevolgen van zwerfafval en wat de leerlingen zelf kunnen doen om dit tegen te gaan. Tegelijk worden inwoners en organisaties die vrijwillig hun omgeving schoonhouden en/of zwerfafval opruimen actief ondersteund en mogelijk zelfs eerlijk beloond. Ook wordt beter gekeken naar de juiste plaats en grootte van een prullenbak.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018