Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamste stad van Nederland

We moeten zuinig zijn op onze planeet én onze stad. Lokaal is veel mogelijk,
dus wil D66 lokale initiatieven meer ondersteunen, meer duurzaam inkopen
en schoner openbaar vervoer. Ook zet D66 in op meer hergebruik van
afval, wat op termijn financieel voordeel oplevert voor de gemeente en u
als inwoner. Verder wordt duurzaam bouwen en verbouwen gestimuleerd
met als doel om Purmerend compleet aardgasvrij te maken én daarmee de
duurzaamste stad van Nederland.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2018