Steun ons en help Nederland vooruit

Een groene en diervriendelijke stad

Groen in de stad heeft veel nuttige functies; meer groen en meer biodiversiteit is goed voor het milieu én voor de inwoners. Wat D66 betreft blijft groen behouden of vindt compensatie plaats. Voor dierenwelzijn is meer aandacht nodig. D66 wil daarom meer controleren hoe met dieren wordt omgegaan en een adviesraad van deskundigen aanstellen die de gemeente advies geeft.

Wil je meer weten? Hieronder staat het volledige hoofdstuk over ‘Natuur en milieu’ uit ons verkiezingsprogramma:

Natuur en milieu

Een groene stad betekent een leefbare stad. Groen in de stad heeft veel nuttige functies: het vangt CO² op, vermindert stikstof en fijnstofconcentraties, is een buffer voor wateroverlast, dempt geluid en maakt de stad koeler in de zomer. Meer groen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de inwoners van de stad. Voldoende groen in en om de stad is daarom noodzakelijk.

Landelijk wil D66 naar een wettelijk ‘no net loss’-principe: er mag geen nettoverlies aan natuur en biodiversiteit optreden. Ieder verlies aan natuur moet elders gecompenseerd worden en deze kosten moeten bij elk project meegenomen worden. D66 wil dit principe ook in Purmerend toepassen.

• Groencompensatie is een ‘must’: bomen en struiken die worden weggehaald, om welke reden dan ook, worden gecompenseerd met groen elders in de wijk en/of de stad.

• Bij ieder (bouw)project moet het eventuele verlies aan natuurwaarde ook als kosten worden meegenomen. Bij de bouw van nieuwe projecten en bij renovatieprojecten wordt actief rekening gehouden met de leefruimte van dieren in en rondom gebouwen, het zogenoemde ‘natuur inclusief bouwen’.

• Zet in op meer groen in de wijk. Naast meer plantenbakken gaat het om creatieve ideeën als groene gevels/geveltuinen, groene daken zoals op de Purmaryn en groene schoolpleinen. De gemeente gaat samen met buurtbewoners aan de slag. Bovendien helpt dit bij een betere wateropvang en -afvoer.

• Naast meer groen ook inzetten op meer biodiversiteit. Dat kan via ecologisch groen- en waterbeheer, aanpassen van putten/roosters en stimuleren van initiatieven als insectenhotels en kasten voor vogels (uilen, vleermuizen), etc.

• De gemeente biedt de mogelijkheid om in de stad voedsel te produceren door biologische stadslandbouw. Voor biologische boeren uit de streek wordt het eenvoudiger om hun producten rechtstreeks in de stad aan te bieden via een biologische markt.

• Overlast gevende bomen (honingdauw), zoals die aan de Dijckscampenlaan, moeten op een doeltreffende en natuurvriendelijke manier worden aangepakt in nauw overleg met de bewoners van de straat/ buurt/wijk.

Dierenwelzijn

Voor dierenwelzijn is meer aandacht nodig. Dat begint met een adviesraad van deskundigen en bedrijven die gevraagd en ongevraagd advies geeft. Verder wil D66 het chippen van katten en honden stimuleren, goede dierenopvang, voldoende omheinde losloop- en uitlaatvelden in elke wijk en een opruimplicht daarbuiten. Als hondenbezitters zich goed houden aan de opruimplicht, kan de hondenbelasting worden afgeschaft.

• D66 wil meer controleren hoe met dieren wordt omgegaan, zoals bij dierenshows, bij evenementen met levende dieren en op de kinderboerderij. Het welzijn van het dier moet voorop staan. Zo niet, dan gaat de betreffende activiteit niet door.

• Goed dierenwelzijn vereist ook goed beheer van de populatie. Klachten van overlast door dieren kunnen hiermee voorkomen worden. Denk aan de (Canadese) ganzen, maar dit geldt voor meer watervogels. Dit vraagt inzet van de gemeente, maar ook voorlichting aan inwoners waarom je watervogels beter niet kunt voeren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018