Steun ons en help Nederland vooruit

Dossiers; duurzaamheid, inclusief natuur/milieu/openbare ruimte, dierenwelzijn, sociaal, cultuur en sport.

Een stad wordt gemaakt door mensen. Ik heb zelf mee mogen maken hoe mijn activiteiten tegen zwerfafval werden ondersteund door de gemeente en daardoor succesvol werden. Er werd niet gedacht in problemen, maar in mogelijkheden en overleg. Ik heb ook gezien dat initiatieven in de kiem werden gesmoord door regels of dat mensen niet wisten waar ze terecht konden.

Ik zal mij als commissielid inzetten om het van buiten naar binnen werken in Purmerend verder te verbeteren. Daar waar de gemeente nu nog te vaak afwacht kan er proactief worden gehandeld om initiatieven te ondersteunen en samen te werken. Als het duidelijk is waar mensen laagdrempelig terecht kunnen met ideeën en initiatieven – en deze worden serieus genomen – dan wordt Purmerend nog mooier en beter dan ze al is.

Vanzelfsprekend ligt bij mij de nadruk op duurzaamheid, ik sta niet voor niets in de duurzame 100 van Trouw. Bewoners spelen een grote rol bij het duurzamer maken van de stad. Daar kunnen we ze bij informeren, stimuleren en ondersteunen zodat ze zelf hun bijdrage kunnen leveren. En ook op veel andere terreinen valt er op deze manier veel te winnen.

Overige zaken waar ik mij extra voor zal inzetten: het aantrekkelijker maken van de binnenstad, een goed bereikbare en duurzame stad met goede zorg, goed onderwijs, kansen en woningen voor iedereen waarbij elke gekapte boom of struik ergens in de stad wordt gecompenseerd. Ik streef naar een stad die vooroploopt op het gebied van hergebruik en recycling van afval, zodat de het nut en de noodzaak hiervan voor iedereen zichtbaar worden.

 

Meer van Dirk Groot