Steun ons en help Nederland vooruit

Dossiers: bouwen en wonen, inclusief ruimtelijke ordening, verkeer en parkeren, economie, inclusief binnenstad, werk & inkomen en financiën, duurzaamheid, inclusief natuur/milieu/openbare ruimte, dierenwelzijn.

‘Purmerend kan wel wat meer D66 gebruiken en daarom ben ik politiek actief. D66’ers zijn er in vele soorten en maten, maar wat ons bindt is het zien van kansen en een constructieve houding om die kansen te kunnen benutten.

D66 hangt geen dogmatische waarheden aan, en dat spreekt mij aan. Wij kennen geen statische beginselen, maar gaan uit van vijf dynamische uitgangspunten die richting geven aan het denken binnen de partij. Een open houding hoort daarbij, net als het belonen van prestaties en tegelijk het delen van de welvaart. Optimisme ook, het streven naar gelijke kansen voor iedereen en nadrukkelijk de inzet voor een duurzame en harmonieuze samenleving.

In de jaren 2014-2018 was ik gemeenteraadslid in Purmerend. In deze periode heb ik ervaren dat we met onze positief-kritische houding en constructieve optreden van betekenis zijn geweest voor de stad. We hebben niet vanaf de zijlijn geroepen dat het anders moest, maar geluisterd naar de signalen uit de samenleving en op basis daarvan geprobeerd invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Ik denk dat we een van de meest actieve en effectieve fracties zijn geweest in de afgelopen raadsperiode en daar ben ik trots op.

In de huidige periode (2018-2022) ben ik actief als commissielid. Ik zal het D66-geluid met name laten klinken in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en de commissie Algemene Zaken. Ik voel me het meeste thuis bij onderwerpen op de terreinen bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economische zaken, beheer openbare ruimte, duurzaamheid, dienstverlening, communicatie, handhaving en openbare orde en veiligheid.

Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen, een zoon van 12 en een dochter van 10. Mijn jeugd bracht ik door in de Purmer-Noord en sinds mijn studententijd woon ik in de Gors. Sindsdien zijn we twee keer verhuisd, maar nog altijd wonen we met veel plezier in deze mooie, groene wijk. Ik zet me er voor in dat ook onze kinderen, als zij dat willen, in een open, groen en harmonieus Purmerend kunnen blijven wonen.’ 

 

Meer van Mark Intres