Steun ons en help Nederland vooruit

Patrick Blokzijl

Raadslid en fractievoorzitter

Dossiers; Onderwijs, inclusief kinderopvang en jeugdzorg, economie, inclusief binnenstad, werk & inkomen en financiën.

Als geboren en getogen Purmerender, eerst wonend in de Wheermolen en nu in het Centrum, zet ik me in om de stad te verbeteren. Sinds 2010 ben ik raadslid en daarvoor commissielid. Nog steeds doe ik het raadswerk met plezier en enthousiasme. D66 heeft een goed team en voor de komende jaren zie ik volop kansen.

In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Heerhugowaard als beleidsmedewerker. Eerst op het gebied van dienstverlening en de laatste jaren bij het sociaal domein (WMO en Jeugdhulp). Wat ik in mijn werk zie en hoor kan ik weer goed gebruiken voor Purmerend, dus dat heeft een positieve wisselwerking.

D66 laat altijd een positief kritische geluid horen. Hierbij is het voor mij en voor D66 vanzelfsprekend om goed te luisteren naar inwoners en organisaties en hun kennis/ervaring te benutten en om daar waar mogelijk samen te werken. Net als ikzelf is D66 van nature optimistisch, denkend in oplossingen en uitgaand van de eigen kracht van mensen.

Voor de komende jaren zijn voor D66 en mijzelf de komende speerpunten van belang:

• Voldoende betaalbare woningen: dit vergt een breed pakket aan maatregelen. Alleen geen hoogbouw in het centrum of grootschalige bebouwing van het open landschap.
• Goed onderwijs: echt samenwerken aan beter onderwijs, meer aandacht voor sport en cultuur én betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
• Goed sociaal vangnet: kijk naar wat iemand (tijdelijk) nodig heeft en zorg ervoor dat minder kinderen in armoede opgroeien en daardoor niet alle kansen krijgen.
• Echt werken aan duurzaamheid: dit vraagt op de korte termijn meer geld, maar verdient zich op de lange termijn altijd terug. Gewoon doen.

Heeft u ideeën, tips of een klacht over de gemeente laat het ons weten. We nemen contact met u op en kijken wat we ermee kunnen doen. We staan open voor alle suggesties en zien graag dat veel inwoners vanaf het begin meedenken en meepraten.

Meer van Patrick Blokzijl