Steun ons en help Nederland vooruit

In het jaar 2000 ben ik in Purmerend komen wonen, een stad die ik steeds meer ben gaan waarderen. Omdat ik altijd al geïnteresseerd was in politiek ben ik op een gegeven moment gaan meedraaien met de fractie van D66 en ben in 2010 commissielid geworden. In 2014 ben ik gekozen als raadslid.
Voor de verkiezingen in 2018 ben ik gekozen als lijsttrekker en kon ik na de verkiezingen voor D66 Purmerend als wethouder aan de slag in het nieuwe college. Een uitdaging waar ik ontzettend trots op ben, zeker gelet op de ambitieuze portefeuille.

Portefeuille
Communicatie en bewonersparticipatie, Energietransitie, Dierenwelzijn, Beusebos/Kom A7, Duurzaamheid en milieu, Onderwijs, Jeugd/jongerenwerk Wijkwethouder Weidevenne.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • lid van het portefeuillehouders overleg (pho) Jeugd
  • lid denktank duurzaamheid
  • lid pho ISW afvalbeleid
  • lid bestuurlijk overleg regionale samenwerking Afvalwaterketen
Meer van Paul van Meekeren