Steun ons en help Nederland vooruit

Rick Hollander

Fractieondersteuner

Purmerend

Geboren en getogen in Purmerend, opgegroeid in een stad onder de rook van de hoofdstad van Nederland. Gestudeerd buiten de stadsgrenzen, maar altijd weer teruggekeerd naar huis in Purmerend. 

Al vanaf jongs af aan heb ik de behoefte gehad om betrokken te zijn bij de maatschappij. Op jonge leeftijd begon ik vrijwilligerswerk te doen bij een sportvereniging. Niet lang daarna ben ik aan de slag gegaan bij het Rode Kruis, waar ik de liefde heb ontwikkeld voor het zorgen voor mensen, voor het klaar staan voor de kwetsbare doelgroepen in de maatschappij. Stiekem begon voor mij toen al het gedachtegoed van D66 tot mij door te dringen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Sta altijd klaar voor de mens om je heen, hoe goed of slecht iemand het ook heeft. We zijn er voor elkaar, maar ook met elkaar. Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis en dan specifiek de reizen met de J. Henry Dunant, wist ik al vrij snel dat ik verpleegkundige wilde worden. Het zorgen voor de medemens, maar ook ervoor zorgen dat de medemens zelfredzaam zou worden of blijven na een moment van (ernstige) ziekte of leren omgaan met een chronische ziekte. Ik haal mijn voldoening uit de kleine dingen. De patiënt die trots was weer te kunnen staan na weken in bed te hebben moeten liggen. Dat is een mooie metafoor voor wat echt belangrijk is in het leven: met een duidelijk doel en ambitie kom je altijd terecht waar je wilt, ongeacht hoe het pad loopt.

Uiteindelijk heb ik van mijn vrijwilligerswerk mijn betaalde baan mogen maken. Vanaf het moment dat ik bij het Rode Kruis mocht gaan werken wist ik dat ik bepaalde doelen wilde stellen. Een van die doelen was om ervoor te zorgen dat iedereen toegang zou hebben tot de gezondheidszorg. In mijn eentje niet voor elkaar te krijgen, maar je moet ergens beginnen. Vanuit die gedachten heb ik samen met onder andere Vluchtelingenwerk Nederland lokaal een cursus mogen opzetten voor statushouders waarin geleerd werd hoe de gezondheidszorg in Nederland en dan vooral binnen de gemeenten is geregeld. Een begin om ook de mensen die niet altijd direct toegang hadden een kans te geven dit wel te krijgen.

Ondanks goede toegang tot de gezondheidszorg komt het nog te vaak voor dat groepen binnen de maatschappij niet in staan zijn om een gezonde leefwijze te creëren voor zichzelf. Dit leidt helaas in deze tijd ook nog tot vervelende neveneffecten. De kans op onderwijs en het  uiteindelijk vinden van een goede baan neemt af, waardoor een goede toekomst soms niet te garanderen is. Ik vind het dan ook belangrijk dat we ons bezig houden met het echte probleem: preventie en voorlichting. Ervoor zorgen dat de Nederlanders weet wat gezondheid in houdt en zorgen voor een gezonde leefwijze. Vanuit mijn werk als verpleegkundige heb ik te vaak gezien hoe chronische ziekten kunnen zorgen voor grote barrières, ook op sociaal economisch vlak.

Vanuit bovenstaande gedachten en mijn basisfilosofie om er te zijn voor iedere persoon op de manier waarop het voor hen het beste past kwam ik in 2020 uit bij D66. Vanuit belangstelling en het gevoel mijn politieke betrokkenheid te gaan tonen met mijn ervaringen uit de gezondheidszorg ben ik terecht gekomen bij D66 Purmerend. Al vrij snel kreeg ik de kans om mij aan te sluiten bij de fractie in Purmerend en raak ik steeds meer betrokken bij de onderwerpen waar mijn interesse en mijn hart ligt: onderwerpen binnen het sociaal domein, de zorg en inclusiviteit in de brede zin van het woord. Ook zet ik mij in om jongeren bij de de lokale afdeling te betrekken. Een project wat steeds meer handen en voeten begint te krijgen.

In 2021 gaat onze aandacht volop naar de herindelingsverkiezingen in verband met de fusie tussen de gemeenten Purmerend en de Beemster. Vanuit mijn interesse en maatschappelijke betrokkenheid wil ik mij de komende jaren heel graag inzetten voor een mooiere en betere gemeente Purmerend, ontstaan uit de fusie tussen de Beemster en Purmerend. Vandaar ook dat ik mijn kandidaat stel voor de komende verkiezingen. Hopelijk mag ik onze partij dan ook vertegenwoordigen als raadslid of als commissielid.