Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Initiatieven 2010

Als D66 zijn we pro-actief. Daar waar nodig komen we met eigen initiatieven of met moties en amendementen om beleid en voorstellen bij te stellen. In 2010 hebben we de volgende initiatieven ondernomen:

 

dec 2010: Mediator bij Nieuwstraat 22-38

Doordat het proces stroef verliep en bewoners weinig vertrouwen hadden in het vervolg heeft D66 het initiatief genomen om het college op te roepen een mediator aan te stellen. Juist in het belang van open communicatie en het herstel van vertrouwen. Hier was onvoldoende steun voor, maar wethouder Helm ging zich er wel actiever mee bemoeien en moest in de commissie SOB steeds de stand van zaken melden.

 

nov 2010: verhuizing organisaties

Door De Ark af te stoten moesten meerdere maatschappelijke organisaties gedwongen verhuizen. D66 pleitte om een inventarisatie te maken en deze te matchen met andere gemeentelijke panden. Kortom actief meedenken om nieuwe huisvesting te vinden voor deze organisaties. Hier was geen meerderheid voor.

 

nov 2010: Bezuiniging GGD van 5%

De gemeente moet bezuinigen. Dan is het reeël om ook aan je partners te vragen om kritisch naar de bedrijfsvoering te kijken. Daarom nam D66 het initiatief om de GGD een taakstelling van 5% op te leggen. Dit werd door de raad gesteund en is inmiddels door de GGD gerealiseerd.

 

okt 2010: WoonZorgComplex Weidevenne

Mede door D66 werd extra tijd genomen om nog eens goed met de bewoners te praten die duidelijk tegen de bouw van het 60 meter hoge WoonZorgComplex waren.

 

okt 2010: inzicht in projecten (n.a.v. Overlandestraat)

Bij de herinrichting Overlandestraat waren veel fouten gemaakt. Het heeft langer geduurd en ook meer gekost dan begroot. Om dit in de toekomst te voorkomen pleitte D66 voor een overzicht van alle projecten en een procedure om de voortgang zowel ambtelijk als met de commissie beter te bespreken. Weliswaar werd de D66-motie niet aangenomen, toch zei de wethouder toe met een voorstel te komen. Inmiddels wordt een voortgangsrapportage per kwartaal aan de commissie voorgelegd, zodat de raad dit kan controleren.

 

mei 2010: Nieuwstraat 22-38

Bij behandeling van bestemmingplan om nieuwbouw, incl. ondergrondse parkeergarage, mogelijk te maken heeft D66 een motie ingediend om het college te verzoeken zorg te dragen voor actieve informatie-uitwisseling tussen bewoners, projectontwikkelaar en gemeente, voorgezeten door een onafhankelijk persoon. Deze motie haalde het niet, maar wethouder Helm is toen wel nadrukkelijk in gesprek gegaan met de bewoners.

 

juli 2010: bezuinigingen subsidies

Samen met andere partijen wilde D66 dat Wherelant meer tijd kreeg om tot een redelijk bezuinigingsvoorstel te komen. Deze haalde het niet. Wel werd toen besloten om minder te bezuinigen op de Sportraad en luilak werderom in het Leeghwaterpark te houden.

Gepubliceerd op 01-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018