Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Initiatieven 2011

Als D66 zijn we pro-actief. Daar waar nodig komen we met eigen inititieven of met moties en amendementen om beleid en voorstellen bij te stellen. Hieronder staan de initiatieven van D66Purmerend in 2011.

 

dec: ambtelijke samenwerking

D66 heeft via het vragenuur gevraagd hoe de raad betrokken wordt, voordat de intentieverklaring over ambtelijke samenwerking tussen Purmerend en Beemster wordt getekend. De burgemeester zei toe dat het in de commissie AZ wordt besproken.

 

september: stoppen Roundup

Samen met Groenlinks heeft D66 verzocht om het middel Roundup bij de onkruidbestrijding niet meer te gebruiken. Het heeft meerdere schadelijke effecten op het milieu. Bij de kadernota 2012 wordt hierop teruggekomen, incl. mogelijke alternatieven en de kosten.

 

juli: Aanval op de bijstand

Via een gezamenlijke amendement van D66 en alle andere partijen is besloten dat de raad per kwartaal wordt geïnformeerd over voortgang van het project Aanval op de bijstand en de besteding van het budget. Zo houdt de raad de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen.

 

april: examens PSG

Na signalen van ouders en leerlingen heeft D66 gevraagd in hoeverre men alles in het werk stelt om overlast van de bouwwerkzaamheden bij het Jan van Egmondcollege tot een minimum te beperken, zeker nu daat de schoolexamens plaatsvinden. Het college gaf aan dat er afspraken zijn gemaakt en de PSG-directie geen klachten heeft ontvangen van leerlingen en ouders.

 

april: KOPgroep Duurzaamheid

Na de teleurstellende milieubeleidsplan hebben PvdA, SP, AOV, Groenlinks, Leefbaar en D66 het initiatief genomen tot het instellen van een KOPgroep Duurzaamheid. Dit moet leiden tot kaders om de lokale duurzaamheid te versterken. Het voorstel is aangenomen.

Gepubliceerd op 01-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018