Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Initiatieven 2013

Als D66 zijn we pro-actief. Daar waar nodig komen we met eigen initiatieven of met moties en amendementen om beleid en voorstellen bij te stellen. Hieronder staan de initiatieven van D66Purmerend in 2013.

 

November 2013: initiatief referendumverordening

Via een motie heeft D66 gepeild of er steun is om te komen tot een referendumverordening in Purmerend. Alle partijen, behalve CDA en VVD, waren voor. Daarom zal D66 het initiatief nemen om te komen tot een verordening die raadplegingen onder de inwoners mogelijk maakt.

 

Juni 2013: winkeltijden supermarkt

Samen met andere fracties heeft D66 een amendement ingediend om de openingstijden van supermarkten gelijk te trekken met die van andere winkels. Het college wilde dat supermarkten later open zouden gaan. D66 zag die logica niet en wilde uniforme regels. Het amendement kreeg een meerderheid.

 

Juni 2013: wijzigingen kadernota

Bij de kadernota zijn meerdere voorstellen van D66 aangenomen. Het gaat o.a. om dat de wijkkranten op papier blijven uitkomen, Reuring een jaarlijks festival blijft, fors minder op het beheer openbare ruimte wordt bezuinigd, de subsidie voor promotie toerisme wordt gefaseerd afgebouwd en de samenwerking in de regio wordt anders vormgegeven.

 

April 2013: huurprijs welzijnsaccommodaties

D66 was op zich niet tegen om de huurprijzen van de welzijnsaccommodaties te verhogen, maar dan wel meer gefaseerd. Dan konden organisaties en verenigingen zich er beter op voorbereiden. Hier was geen steun voor. D66 steunde daarop een amendement van de stadspartij om de stijging te beperken tot 50% i.p.v. 75%. Helaas haalde ook deze geen meerderheid.

 

Januari 2013: budget monumenten

D66 heeft geprobeerd de verlaging van het maximum subsidiebedrag per monument tegen te houden. We moeten juist zuinig zijn op ons erfgoed en dat vraagt om goed onderhoud ervan. De subsidieregeling is er om eigenaren een steun in de rug te geven, maar door de verlaging wordt i onze ogen een verkeerd signaal gegeven.

Gepubliceerd op 01-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018