Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor ondernemers

Luister naar en werk goed samen met ondernemers, ZZP’ers en het MKB. Benut de kansen voor de ICT-sector, de gezondheidszorg en duurzaamheid. Samen met bedrijven en scholen brengen we vraag en aanbod beter bij elkaar. D66 gaat voor een compacte, bruisende binnenstad met aantrekkelijke, groene gevels. Wees flexibel met de bestemming van panden om zo leegstand tegen te gaan. Stimuleer inpandig parkeren, zodat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers.

Wil je meer weten? Hieronder staat het volledige hoofdstuk over ‘Werk en economie’ uit ons verkiezingsprogramma:

Werk en economie

Veel Purmerenders werken buiten de stad, maar ook in Purmerend is er volop bedrijvigheid. Het is aan de gemeente om ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen, zodat er nu en in de toekomst volop kansen en banen zijn. Voor ons als sociaal-liberale partij is het vanzelfsprekend om extra aandacht te hebben voor diegenen die niet zo makkelijk aan een baan komen. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld, maar spreekt ook de bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid.

Purmerend is tegelijk een centrumgemeente en onlosmakelijk verbonden met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat biedt kansen voor werkgelegenheid, voor toerisme en voor goede bereikbaarheid. Het is aan Purmerend om deze kansen optimaal te benutten via goede (regionale) samenwerking. De IT-sector is relatief groot in Purmerend, dus een mooie kans om hieromheen de samenwerking te organiseren tussen bedrijven, het onderwijs en de overheid. Datzelfde is mogelijk rond de zorg(sector) en rond alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

• D66 zet zich in voor een actieplan voor de binnenstad, samen met ondernemers en inwoners. Kijk daarbij ook naar de invulling van winkels (niet meer van hetzelfde), aanpak van leegstand, verkleining van het kernwinkelgebied en versterken van de (dinsdag)markt. D66 kiest voor een compacte, bruisende binnenstad met aantrekkelijke (groene) gevels, brede trottoirs en meer groen.

• D66 wil de bestemming van panden, zeker buiten het kernwinkelgebied, verruimen en zo ondernemers meer ruimte bieden. Tegelijk is D66 nadrukkelijk voor voortzetting van ‘wonen boven winkels’ en buiten het kernwinkelgebied zelfs voor ‘wonen in winkels’. • Actief beleid om leegstand (van winkels, bedrijfspanden, kantoren en woningen) tegen te gaan en gebouwen goed te laten onderhouden. Onderdeel hiervan is ook om de gevels er aantrekkelijk uit te laten zien door deze te vergroenen en/of te beschilderen.

• De gemeente gaat samen met ondernemers en bezorgers een goederenpunt opzetten, zodat vrachtwagens en busjes niet meer door de stad hoeven en goederen met kleinere, elektrische wagens worden verder gebracht.

• Samen met de winkeliers per wijkwinkelcentrum bekijken wat nodig is om deze de komende 10 jaar aantrekkelijk te houden. Mogelijk is verruiming van bestemmingen nodig of combinatie met woningen. D66 sluit niet uit dat één of meer wijkwinkelcentra het niet redden. Belangrijk is om hier vooraf over na te denken in plaats van als het al te laat is.

• Er komt beleid gericht op ZZP’ers en de gemeente zal regelmatig in gesprek gaan met ZZP’ers. Zo moeten er binnen de aanbestedingsregels ruimte komen om ZZP’ers en MKB’ers meer kansen te bieden en kritisch gekeken worden naar regels die ZZP’ers belemmeren.

• City Marketing moet geen doel op zich worden. Purmerend is het beste op de kaart te zetten door haar sterke kanten te benadrukken: toeristische marktstad en duurzaamste stad van Nederland. Door hierop actief beleid te voeren, wordt Purmerend het beste gepromoot.

• Wanneer het landelijk legaal wordt om softdrugs te produceren, ziet D66 kansen voor de Baanstee-Noord en voor nieuwe vormen van werkgelegenheid.

• D66 ziet mogelijkheden voor een hotel langs de A7, maar dan bijvoorbeeld op de plek van Karwei en de staalwalserij (bestaand bebouwd gebied). Zo blijft het Beusebos behouden. Samen met betrokkenen wordt het Beusebos versterkt en wordt meer recreatie mogelijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018