Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gezondheidszorg van levensbelang

Een vrije samenleving begint bij goede gezondheidszorg. De coronacrisis onderstreept het nog maar eens: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. Wie zorg nodig heeft, moet die zorg krijgen. D66 vindt dat meer moet worden ingezet op preventie, signalering en doorpakken. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in korte lijnen binnen de zorg en goede afstemming met onderwijs, GGD, bibliotheek, sportverenigingen, woningcorporaties en belangenorganisaties. Ook moet meer ondersteuning worden geboden aan mantelzorgers en vrijwilligers, zodat zij hun zorgtaken langer kunnen volhouden. D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf de regie kunnen houden over hun dagelijks leven. Ook moeten er voldoende plekken zijn in verzorgingshuizen.

Een vrije samenleving begint bij goede gezondheidszorg.